U- 

Sediment Lund (Njurmottagningen)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Urinsediment Lund 
Svarsfrekvens: Akut, vardagar dagtid 
Provtagningsmaterial
Sterilt centrifugrör, koniskt

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, V-b Polystyren 7302
Provtagning

På grund av Covid -19 analyserar vi endast sediment som skickas efter avtal med njurkonsulten.

Angående barn uppskattar vi om ni överväger eventuellt Covid-19 innan sediment skickas.
Covid-19 patienter har hematuri, proteinuri och eventuellt virus i urinen och sedimentundersökning kommer inte att ge värdefull information.


Sterilt konformat plaströr fylls med 10 mL färsk urin, mittströmsprov.

Provhantering, förvaring och transport

Prov från barn eller prov innehållande mycket salter får inte kylförvaras. Övriga förvaras i kyl.
Provet skall lämnas på njurmottagningen provtagningsdagen. Prov kan lämnas måndag-torsdag 07.30-15.00, fredag 07.30-12.00.

Övrig information

Obs! Ange alltid avsändare/beställare och korrekt Pasis-kod på remissen.

Remiss U-Sediment, Njurmottagningen under Övriga.

Önskas akutsvar kontakta njurkonsult tel. 046-17 11 14, måndag-torsdag 08.00-15.00, fredag 08.00-12.00. Övrig tid kontakta njurjour tel. 046-17 19 82.

  Senast uppdaterad/signatur
2020-03-26/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Njurmottagningen, SUS
Adress
Njurmottagningen,
SUS
Alwallshuset pl 1, Barngatan 2 A
LUND
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post