SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) Antigen-påvisning (PNA)

Info
Ackrediterad:   
Remiss:  
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial
Covid-19 antigentest Panbio Abbott

Namn Art. Nr
Panbio Abbott antigentest Se under Övrig information nedan
Covid-19 antigentest Roche

Namn Art. Nr
Roche antigentest Se under Övrig information nedan
Indikation

Misstanke om aktuell SARS-CoV-2-infektion inom fem dygn från symtomdebut eller i samband med smittspårning för att identifiera smittbärande personer. Testet kan även användas vid triagering av patienter på hälso- och sjukvårdsinrättning samt för screening vid utskrivning från sjukhus och mottagning på säbo.

Smittskydd Skåne: Användning av antigentester

Testerna som används i Skåne uppfyller de prestandakrav som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Provtagning

Analysen utförs patientnära av utbildad vårdpersonal.

Provtagning sker enligt instruktion och med medföljande provtagningsmaterial.

Anvisningar och instruktioner för hur du utför testet samt registrering i Melior och PMO finns på Vårdgivare Skåne under Patientnära analys (PNA).

I Skåne används:
- Panbio Covid-19 Ag rapid test device (nasopharyngeal) från Abbott
- SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test från Roche

Övrig information

Information om hur du beställer antigentester

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-06-11/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk Mikrobiologi, Labmedicin
Adress
Klinisk Mikrobiologi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se