SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) Antigen-påvisning (PNA)

Info
Ackrediterad:   
Remiss:  
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial
Covid-19 antigentest

Namn Art. Nr
Panbio Abbott antigentest Info kommer
Indikation

Misstanke om aktuell SARS-CoV-2-infektion inom fem dygn från symtomdebut eller i samband med smittspårning för att identifiera smittbärande personer. Testet kan även användas vid triagering av patienter på hälso- och sjukvårdsinrättning.

Testet som används i Skåne uppfyller de prestandakrav som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Provtagning

Analysen utförs patientnära av utbildad vårdpersonal.

Provtagning sker enligt instruktion och med medföljande provtagningsmaterial.

Anvisningar och instruktioner för hur du utför testet samt registrering i Melior och PMO finns på Vårdgivare Skåne under Patientnära analys (PNA).

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-01-08/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk Mikrobiologi, Labmedicin
Adress
Klinisk Mikrobiologi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se