SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Serologi/Virologi 
Svarstid:
Utförs mån-lör, samt vissa helgdagar.
Förväntad svarstid 1-3 dagar från provets ankomst till Klinisk mikrobiologi. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Skyddshylsa med absorbent

Benämning Användning Art. Nr
Transporthylsa med absorbent Ytterhylsa för enstaka prov 3475
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 29276
Indikation

Vid klinisk misstanke om covid-19 hos patient som uppfyller Smittskydds indikationer för provtagning samt vid smittspårning.

Se även Folkhälsomyndighetens hemsida.

På Laboratoriemedicin bas vid alla akutsjukhus erbjuds RNA-påvisning på Simplexa med en analystid på ca 3 timmar. Denna analys kan beställas då ett snabbt svar önskas på patienter som är inneliggande eller söker vård på sjukhus för symtom förknippade med covid-19, se SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa).
Analysen ska inte användas vid smittspårning, kontroller eller screening.

På akutsjukhusens akutmottagningar kan SARS-CoV-2 RNA-påvisning utföras som patientnära analys på VitaPCR-instrumentet, se SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Vita-PCR, PNA). Analystiden är ca 20 minuter och undersökningen är till för analys av akuta patientprover.

Översikt diagnostik av luftvägsvirus

Provtagning

- Prov tas från nasofarynx och bakre svalgvägg med VCM duo swab. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör) och bryts av vid skåran. Pinnarna ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
Instruktion för provtagning från nasofarynx
Instruktion för provtagning från bakre svalgvägg
- Bronksköljvätska (Bronkoalveolärt lavage, BAL) tas i sterilt plaströr.
- Representativt sputumprov (ej salivprov) tas i sputumburk.
Provtagningsinstruktion Sputum
- Urin tas i vacuumrör med brun kork.
- Faeces tas i faecesburk.
- Serum eller EDTA-plasma

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i eventuell avvaktan på transport. Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Alla luftvägsprover (även för tex odling) som tas på patienter med misstänkt/konfirmerad covid-19 ska packas enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser för biologiskt ämne, kategori B, förslagsvis:
1. Packas i transporthylsa (till exempel artikelnummer 3475) innehållande absorbent. Märk både provröret och skyddshylsan med streckkodsetikett med namn och personnummer.
2. Därefter stoppas provet/proverna i en ytterförpackning, till exempel grön noaxburk (artikelnummer 12562), pappkartong (till exempel artikelnummer 26069), vadderat kuvert (till exempel artikelnummer 12094), rörpostpatron eller transportbox beroende på transportsätt.

Eventuellt inskickad noaxburk och pappkartong märks med klinikens namn och ort så att den kan returneras av transport efter analys.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer Packa provet rätt för Kategori B.

Ange på remissen:

• Om provet tas i smittspårnings-syfte skriv SMITTSPÅRNING i anamnesrutan på remissen. Ange också arbetsplatsen/enheten/boendet där smittspårningen sker.
• Om provtagning tas på person som varit utomlands och kommit till Sverige de senaste två veckorna - skriv utomlands + landet i anamnesrutan på remissen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-12-07/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se