Sem-Spermier

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Se länk Reproduktion 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Lämnas till laboratoriet vardagar klockan 07:30-16:00.
I samband med sterilise­ringsoperation.

Sem-Spermier, analys av kvarvarande spermier efter sterilisering, har utgått från laboratoriemedicins sortiment. Analysen utförs av Reproduktionsmottagning Malmö, Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC), och provet kan skickas dit med internpost

Reproduktion - remissinformation  Senast uppdaterad/signatur
2023-06-12/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Reproduktionsmedicinskt centrum, (RMC)
Adress
Reproduktionsmedicinskt centrum,
(RMC)
205  02 Malmö
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post