U- 

Sediment Kristianstad (Njurmottagningen)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Urinsediment Kristianstad 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
Endotoxinfritt rör

Rörvolym Tillsats Användning Beställs från Klinisk mikrobiologi
10 mL Ingen Endotoxin-bestämning substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Provtagning

Fyll med 10 mL färsk urin, mittströmsprov. Helst morgonurin annars minst 4 timmars blåsinkubation. Anamnes och frågeställning krävs på remissen. Remisser utan denna information besvaras ej.

Provhantering, förvaring och transport

Provet skall vara färskt (max 30 min gammalt vid ankomst till njurmottagningen). Skall ej kylförvaras. Provet skall vara njurmottagningen tillhanda senast kl 14.00. Analys utförs endast vardagar. Vid behov av akutsvar kontakta njurkonsulten tel 044-30 93956. Provet lämnas på njur-mottagningen CSK, Plan 4, JA Hedlunds väg 5 (Gula byggnaden). Ring på klockan. Observera att patienten inte kan utföra provtagningen på njurmottagningen.

Övrig information

Indikation: Utredning/uppföljning vid vissa njursjukdomar.

Remiss U-Sediment, Njurmottagningen


Analyssvar: Ses i Melior under flik ”Avd”.

  Senast uppdaterad/signatur
2022-06-20/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Njurmottagningen, CSK, plan 4
Adress
Njurmottagningen,
CSK, plan 4
JA Hedlunds väg 5 (Gula byggnaden)
KRISTIANSTAD
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post