Neuropatologisk diagnostik av prionsjukdomar, inklusive Creutzfeldt-Jacobs sjukdom (CJD)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Obduktion 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Riktlinjer

Observera att endast hjärnuttag för neuropatologisk undersökning kommer att utföras på patient med misstänkt eller konstaterad prionsjukdom.

Vi måste bli informerade dagen innan en neuropatologisk obduktion önskas. En tidpunkt när obduktionen kan ske nästföljande dag måste avtalas, bl.a. för att det måste ordnas med transport, väntetid och återtransport av den avlidnes kropp.

Kontakta följande personer vid önskemål om neuropatologisk obduktion:

1) Neuropatolog, öl Elisabet Englund, tel. 046-17 34 38,
eller
Neuropatolog, öl Eva Lindberg, tel. 046-17 35 16

samt

2) Obduktionstekniker tel. 046-17 49 11, vardagar kl. 13-16

Provhantering, förvaring och transport

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Ange om patienten har pacemaker eller annat explosivt implantat (batteri som strömkälla)

• Fyll i obduktionsremissen med utförlig anamnes, inklusive symtomduration, ev. resultat från EEG, MR och likvor-undersökning

• Låt anhöriga ta farväl före obduktionen

• Märk kroppen med ”blodsmitta” på id-bandet av plast runt vänster handled

• Placera kroppen i en body bag (märkt med ”blodsmitta”) med blixtlås, av typen som användes för avlidna HIV/AIDS-patienter

• Kontakta den begravningsbyrå som ert sjukhus eller sjukhusområde har avtal med för transport av kroppen till Obduktionsavdelningen i Lund. Intag sker via Baravägen 39

• Transportpersonalen väntar medan uttaget av hjärnan sker med efterföljande återställande av skallen, desinfektion och placering av kroppen i ytterligare en body bag som märks med ”blodsmitta”.
Arbetet tar cirka 1 timme

• Kroppen transporteras åter. Undvik onödiga lyft/förflyttningar av kroppen

• Tills vidare tillråder vi en hög grad av återhållsamhet med att ev. öppna body bag efter obduktion, t.ex. för visning. Inte heller bör någon övrig hantering av kroppen ske efter obduktionen

• Kroppen måste kremeras enligt gällande regler för prionsjukdom och annan potentiellt smittsam sjukdom

Övrig information

Ett första svar från neuropatologisk undersökning följer inom två-tre månader.
Om det blir negativt utfall för prionsjukdom, kommer en stor neuropatologisk undersökning för andra neurodegenerativa sjukdomar att utföras och ytterligare ett svar följer inom tre- sex månader.

  Senast uppdaterad/signatur
2018-10-18
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se