NGS/Leukemibiobank SUS

Info
Ackrediterad:   
Beställning: NGS/Leukemibiobank SUS - remiss 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
Odlingsflaska benmärg

Flaska Total volym Benmärgs-volym Volym medium
Plast, blå kork 25 mL 15 mL 10 mL
Centrifugrör 14 mL 7 mL 7 mL
Det är viktigt att provkärlet uppfyller s.k. bioanalyskrav. Provkärlet innehåller en näringslösning med heparin (RPMI 1640 medium med HEPES buffert och bikarbonat, fetalt bovinserum (25%), L-glutamin (2mmol/l), penicillin/streptomycin (100 units/ml, hearinnatrium utan konserveringsmedel (50 IE/ml)).
För odling av benmärgsceller, kromosomanalys och biobankning. Beställes från Klinisk genetik, tel 046-17 63 68. Provkärlet förvaras i frys och ska tinas innan användning.
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Na-heparinrör (blå kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL Na-heparin 24439
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

För god kvalitet bör provet kunna omhändertas senast nästa arbetsdag (måndag-fredag). Om möjligt bör provet därför skickas till Klinisk Genetik i Lund i början av veckan.

Benmärg för separation och vitalfrysning av mononukleära celler: använd samma provkärl som till kromosomanalys.

Perifert blod för separation och vitalfrysning av mononukleära celler: använd heparinrör.

Perifert blod för arkivering som cellpellet (konstitutionellt DNA): använd EDTA-rör.

Normalvävnadsbiopsi för extraktion av konstitutionellt DNA: ≥ 3-5 mm i diameter och så djup att man är nere i det subkutana fettlagret i rör med steril fysiologisk koksaltlösning.

Provhantering, förvaring och transport

Det ska tydligt framgå om provet ska användas för separation och vitalfrysning eller arkivering som cellpellet vid remission (gäller i synnerhet blodprov).

Provet får ej centrifugeras eller frysas. Förvaras i rumstemeperatur tills provet skickas.
Vävnadsbiopsi kan i vissa fall frysas (-80°C).

Övrig information

Detaljer rörande beställning och hantering av odlingsflaska benmärg finns i bifogat PM under "Läs mer" nedan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-09-12 AR
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Adress
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se