B- 

Neutrofila

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/Akut 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör (lila kork).
EDTA mikrotainerrör (lila kork), fylls med 250-500 μL.

Vid önskan om obruten värmekedja se under Generellt om provtagning

Provhantering, förvaring och transport

EDTA-rör är hållbara 24 timmar i rumstemperatur / kyl.
EDTA-mikrotainerrör är hållbara 10 timmar i rumstemperatur / kyl.

Referensintervall

Vuxna: 1,7-8,0 x 109/L

Barn
0-1 dagar: 5,5-27,5 x 109/L
1-7 dagar: 4,5-22,5 x 109/L
7 dagar-3 månader: 1,6-17,5 x 109/L
3 månader-1 år: 1,6-5,3 x 109/L
1-5 år: 1,6-6,5 x 109/L
5-10 år: 2,4-6,5 x 109/L
10-16 år: 1,2-7,0 x 109/L
16-18 år: 1,7-8,0 x 109/L

Övrig information

Metoden för B-Neutrofila vuxna (>18 år) är ackrediterad.
Metoden för B-Neutrofila barn (≤18 år) är ej ackrediterad på grund av att spårbarhet för referensintervallen saknas.

B-Neutrofila analyseras med en automatiserad cellräknare. Analysen bör endast användas vid upp-följning av patient med känd diagnos, då instrumentlarm från cellräknaren endast innebär manuell kontroll av koncentrationen neutrofila i mikroskop. Eventuellt fynd av andra cellklasser, såsom blas-ter, eller avvikande morfologi anges inte i svarsrapporten. Vid akut beställning av B-Neutrofila lämnas svar dygnet runt.

B-Diff (B-Differentialräkning) analyseras med en automatiserad cellräknare och används för bestäm-ning av B-Neutrofila, B-Eosinofila, B-Basofila, B-Lymfocyter samt B-Monocyter. Vid instrumentlarm från cellräknaren, vilket inger misstanke om avvikelse, utförs manuell kontroll i mikroskop. Andra cell-klasser samt kommentar om morfologisk avvikelse kan då ingå i svarsrapporten. När mikroskopisk kontroll krävs kan fullständigt svar dröja till nästkommande vardag. Vid akut beställning av B-Diff lämnas dock svar på B-Neutrofila dygnet runt.

B-Diff (mikroskopi) (B-Differentialräkning, mikroskopi) innebär manuell bedömning av blodets cell-klasser i mikroskop. Analysen används vid misstanke om avvikande leukocyt-, erytrocyt- eller trom-bocytmorfologi och kräver att en specifik frågeställning anges på remissen. Vid beställning av B-Diff, mikroskopi lämnas svar dagtid vardagar.


Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-11-20/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se