Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "D" gav 82 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
P- Dabigatran Allmän LU, MA (Kemi) 2023-03-21 
Damm (total, respirabelt, inhalerbart) Tekniska prov, luft (TLV3.1) LUND (AMM)   2021-11-09 
DAN, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
DAT / monospecifik DAT Blodgruppering mm (Best nr 162 03) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
DDD, se Lysodren GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- D-dimer (FEU) Rutin/Akut 1+2 SKÅNE (Kemi) 2021-08-12 
Deamiderat gliadin-antikroppar, a-DGP LUND (Imm) 2022-11-09 
Deletion av 17p13, TP53 LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Deletion av 20q12 LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Deletion av 4q12 (FIP1L1::PDGFRA, hypereosinofilt syndrom ) Hematologi - genetisk analys LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Deletion, se även B-DNA Y-kromosomdeletion MALMÖ (Kemi)   2020-11-19 
Denguevirus Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi)   2019-03-01 
Deoxykortisol, se Deoxikortisol LUND (Kemi)   2019-12-16 
Dermatofyter, Se Svamp LUND (Mikrobiologi)    
Desmetylcitalopram, se Citalopram LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetyldiazepam, se Diazepam LU, MA (Kemi)   2017-12-07 
S- Desmetylimatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Desmetylklobazam, se Klobazam LUND (Kemi)   2021-05-01 
Desmetylklomipramin, se Klomipramin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetylklozapin, se Klozapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
Desmetylmianserin, se Mianserin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetylmirtazapin, se Mirtazapin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylolanzapin, se Olanzapin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylsertralin, se Sertralin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetyltramadol, se Tramadol LUND (Kemi)   2015-08-11 
Desmetylvenlafaxin, se Venlafaxin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmoglin-1 antikroppar, se Hud antikroppar IgG Immunologi LUND (IMM)   2012-09-10 
Desmoglin-3 antikroppar, se Hud antikroppar IgG Immunologi LUND (IMM)   2012-09-10 
Desmopressintest, se U-Osmolalitet (Kemi)   2022-02-07 
Dexametason, Se Glukokortikoider LUND (Kemi)   2021-03-08 
U- Dextropropoxifen (screen) Special 2 LUND (Kemi) 2022-02-09 
U- Dextropropoxifen (verifiering) Special 2 LUND (Kemi) 2022-09-12 
DGP, se Deamiderat gliadin LUND (Imm)   2015-11-05 
DHAS, se DHEAS MALMÖ (Kemi)   2010-12-02 
P- DHEAS (Dehydroepiandrosteronsulfat) NY Special Malmö MALMÖ (Kemi NY) 2022-04-12 
DHT, se Dihydrotestosteron LUND (Kemi)   2023-06-30 
Diarre, se Parasiter, Gastroenteritpanel, Antigen, Toxin LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
S- Diazepam Läkemedel LUND (Kemi) 2023-11-30 
Diazepam, se Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2021-06-09 
Dibutylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Dietylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Difenylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
B- Diff Rutin/Akut 1+2 SKÅNE (Kemi) 2022-10-28 
B- Diff (mikroskopi) Allmän (B-Diff, mikroskopi), Rutin/akut 1+2 (B-Leukocyter) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi) 2019-12-18 
Differentialräkning, se B-Diff (Kemi)   2015-02-18 
Difteri/Corynebacterium diphtheriae, se Svalgodling LUND (Mikrobiologi)    
Digitalis, se Digoxin (Kemi)   2014-04-03 
P- Digoxin NY Rutin/Akut 1+2 HG, KD, LU, MA, YS, EN (Kemi NY) 2023-06-01 
S- Dihydrotestosteron Allmän LUND (Kemi)   2023-08-30 
Dimetylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
  12 << sida 1 av 2 >>