P- 

Digoxin NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/akut 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).
Provet bör tas omedelbart före ny dos (”dalvärde”).

Provtagning Neonatal

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 8 timmar i rumstemperatur eller 2 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C).
Avhällt plasma är hållbart 6 månader i frys (-20 °C).

Referensintervall

Terapeutiska plasmakoncentrationer hos vuxna är vanligen <1,2 nmol/L.
Detta värde gäller dalkoncentration (koncentration tagen 12 - 24 timmar efter senaste dosen).

Vid koncentrationer >2,6 nmol/L har de flesta patienter kliniska tecken på digoxinintoxikation.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-12-04/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS, EN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax
E-post Labmedicin@skane.se