Damm (total, respirabelt, inhalerbart)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Tekniska prov, luft (TLV3.1) 
Svarstid: Svarstid enligt överenskommelse 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Provtagningsmaterial beställs från Arbets- och miljömedicin minst 10 arbetsdagar före planerad mätdag. Tillsammans med beställda filter skickas 5 extra filter med som fungerar som blankar och ska skickas tillbaka oanvända.

Provtagningstiden bör vara så lång som möjligt, gärna hela arbetsdagen. Vid korta arbetsmoment kan mätning genomföras under flera dagar på samma filter.

Förväntas höga dammhalter kan kortare provtagningstid vara lämpligt för att inte överbelasta filtrena. Pumpflödet vid provtagning av totaldamm är inte kritiskt, men lämpligt flöde kan vara 2 L/min. Vid provtagning av respirabelt damm med medsänd cyklon ska pumpflödet vara 2,2 L/min för rätt avskiljningskaraktäristik. Vid andra typer av cykloner kan andra flöden gälla!

För inhalerbart damm då IOM-provtagare används bifogas provtagningsanvisning vid beställning.

Provhantering, förvaring och transport

Filterkassetterna förvaras före och efter provtagning i rumstemperatur. OBS! Ej fuktig miljö. Filterkassetterna + ifyllt provtagningsprotokoll (remiss för luftföroreningsprov) ska efter provtagning snarast lämnas eller skickas, väl emballerat, till:
Se adress nedan.

Glöm inte att ange svars- och debiteringsadresser samt vilka filter som är blankfilter.

Remiss kan skrivas ut i pdf-format från länken i menyn nedan, eller beställas via ammlab@skane.se.

Övrig information

Vi analyserar totaldamm, inhalerbart damm och respirabelt damm.

P.g.a. lågt provinflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss på telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se för mer information.

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2021-11-09/ MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se