B- 

Diff (mikroskopi)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Allmän (B-Diff, mikroskopi), Rutin/akut 1+2 (B-Leukocyter) 
Svarstid: Vardagar 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör (helblod, lila kork).
EDTA mikrotainerrör (lila kork), fylls med 250-500 μL.

Alternativt kan utstryk göras vid kapillär direktprovtagning på objektsglas med fasade kanter. EDTA-rör eller mikrotainerrör för bestämning av B-Leukocyter måste då medfölja utstryket.

Provhantering, förvaring och transport

B-Diff:
Blodutstryk skall göras snarast men inom 6 timmar efter provtagning. Prov som transporteras från någon enhet utanför sjukhuset bör åtföljas av två blodutstryk gjorda på objektsglas med fasad kant.

B-Leukocyter:
EDTA-rör är hållbara 24 timmar i rumstemperatur/kyl.
EDTA-mikrotainerrör är hållbara 10 timmar i rumstemperatur/kyl.

Referensintervall

Se B-Diff.

Övrig information

På remiss Allmän skall anamnes samt frågeställning anges.

Metoden för B-Diff (mikroskopi) vuxna (>18 år) är ackrediterad.
Metoden för B-Diff (mikroskopi) barn (≤18 år) är ej ackrediterad på grund av att spårbarhet för referensintervallen saknas.

B-Neutrofila analyseras med en automatiserad cellräknare. Analysen bör endast användas vid uppföljning av patient med känd diagnos, då instrumentlarm från cellräknaren endast innebär manuell kontroll av koncentrationen neutrofila i mikroskop. Eventuellt fynd av andra cellklasser, såsom blaster, eller avvikande morfologi anges inte i svarsrapporten. Vid akut beställning av B-Neutrofila lämnas svar dygnet runt.

B-Diff (B-Differentialräkning) analyseras med en automatiserad cellräknare och används för bestämning av B-Neutrofila, B-Eosinofila, B-Basofila, B-Lymfocyter samt B-Monocyter. Vid instrumentlarm från cellräknaren, vilket inger misstanke om avvikelse, utförs manuell kontroll i mikroskop. Andra cellklasser samt kommentar om morfologisk avvikelse kan då ingå i svarsrapporten. När mikroskopisk kontroll krävs kan fullständigt svar dröja till nästkommande vardag. Vid akut beställning av B-Diff lämnas dock svar på B-Neutrofila dygnet runt.

B-Diff (mikroskopi) (B-Differentialräkning, mikroskopi) innebär manuell bedömning av blodets cellklasser i mikroskop. Analysen används vid misstanke om avvikande leukocyt-, erytrocyt- eller trom-bocytmorfologi och kräver att en specifik frågeställning anges på remissen. Vid beställning av B-Diff, mikroskopi lämnas svar dagtid vardagar.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-12-18/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se