S- 

Diazepam

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Läkemedel 
Svarstid: 1-4 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 5 mL Ingen 30217
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Serumrör utan tillsats (serum, röd kork).
Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde).

Lämplig serummängd är 1.0 mL, men analys utförs om serummängden är ≥ 0.5 mL.

Analysen utförs ej akut. I undantagsfall kan provet köras akut men då endast om kontakt tagits med Husjour Öst under kontorstid (tel: 046-173474) innan provet skickas.

Provhantering, förvaring och transport

OBS! Notera provtagningsdatum och tid på nytt avhällt rör.
Låt röret stå i 30 minuter. Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar och häll av i nytt rör. Avhällt serum är hållbart 3 dygn i rumstemperatur och 3 månader i frys -20 °C.

Avhällt serum sänds till laboratoriet. Provet behöver inte frysas eller kylas under transporten om det anländer till laboratoriet inom 3 dygn efter provtagningstillfället.

Referensintervall

Referensintervall är inte fastställt

Övrig information

Beställes som S-Benso. Svar lämnas även på mataboliten Nordazepam.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-12-08/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3, Klinisk kemi
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se