Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "T" gav 137 träffar, här ser du resultat 101-137
  123 << sida 3 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Trimonil, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
Trimopan, se Trimetoprim LUND (Kemi)   2018-02-01 
P- Trombelastometri (ROTEM delta) LUND (Kemi)   2023-09-01 
P- Trombingenerering (TGA) MALMÖ (Kemi)   2020-08-20 
P- Trombintid MALMÖ (Kemi)   2020-05-06 
P- Trombocytaggregation enl. Born MALMÖ (Kemi)   2022-02-08 
B- Trombocytaggregation med Multiplate system (sållning) MALMÖ (Kemi)   2023-05-08 
B- Trombocyter SKÅNE (Kemi) 2022-10-25 
Trombocyter medelvolym, se Trc-MPV SKÅNE (Kemi)   2014-10-06 
P- Trombocyter, aktivering MALMÖ (Kemi)   2022-02-25 
B- Trombocyter, citrat, aggregatutredning SKÅNE (Kemi)   2023-09-26 
B- Trombocyter, i trombocytkoncentrat LUND (Kemi)   2010-11-22 
P- Trombocyter, ytmarkörer MALMÖ (Kemi)   2022-06-23 
Trombocytutredning, se Koagulationsutredning MALMÖ (Kemi)   2010-12-15 
Trombotisk trombocytopen purpura, se ADAMTS13 MALMÖ (Kemi)   2014-08-14 
Tropheryma whipplei GÖTEBORG (Mikrobiologi)   2022-11-22 
X- Troponin I SKÅNE (Kemi)   2022-03-21 
P- Troponin I (TnI) NY SKÅNE (Kemi NY) 2023-01-24 
Trycksår/bensår, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)    
Trypanosoma, se Parasiter Blodparasiter Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
S- Tryptas LUND (Imm)   2021-04-22 
Tryptizol, se Amitriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- TSH (Tyrotropin) NY SKÅNE (Kemi NY) 2021-08-17 
TTP, se ADAMTS13 MALMÖ (Kemi)   2014-08-14 
TTR, se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Turistdiarré, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Turners syndrom, se Blod, konstitutionell - kromosomanalys LUND (Molekylär diagnostik)   2023-09-12 
TWAR, se Chlamydophila pneumoniae LUND (Mikrobiologi)    
Tyfoid - paratyfoid, se Blododling LUND (Mikrobiologi)    
Typning erytrocytantigen, se Fenotypning erytrocytantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
S- Tyreoglobulin (Thgl) MALMÖ (Kemi) 2023-03-28 
S- Tyreoglobulin-ak (Thgl-ak) MALMÖ (Kemi) 2023-03-28 
Tyreoideaantikroppar, se Tyreoglobulinantikroppar MALMÖ (Kemi)   2007-04-27 
Tyreoideastimulerande hormon, se TSH (Kemi)   2010-11-22 
Tyrosin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
S- Tyroxinbindande globulin (TBG) Oslo (Hormonlab)   2020-03-02 
Tysabri STOCKHOLM (Kemi)   2023-02-14 
  123 << sida 3 av 3 >>