P- 

Trombingenerering (TGA)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Konsult 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).
Fylls helt och vänds minst 5 gånger direkt efter provtagning.
Kapillärprovtagning är inte möjlig.

Provhantering, förvaring och transport

Minsta provvolym är 500 µL.
Centrifugeras inom 30 minuter vid 2 000 x g under 20 minuter, alternativt 3 600 x g under 10 minuter. Vissa analysrekommendationer är baserade på att provet görs trombocytfritt före analys och då rekommenderas dubbelcentrigfugering dvs. 2 x centrifugering enligt ovan.
Provet är hållbart i 1 månad vid -20 °C, 4 timmar i kylen +2-8 °C och 2 timmar i rumstemperatur (20-25 °C)
Plasma skickas fryst till koagulationslaboratoriet. Fryskedjan får inte brytas.

Referensintervall

Se bedömning.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-08-20/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se