Tropheryma whipplei

Info
Ackrediterad:   
Beställning:  
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Indikation

Analysen utförs på Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vid misstanke om Whipples sjukdom rekommenderas diskussion med konsultläkare på Klinisk mikrobiologi (046-177322) för diskussion om vilka prover som bör tas och hur de ska analyseras. I de flesta fall skickas proverna till Sahlgrenska universitetssjukhuset för analys, se nedan. I enstaka fall lämpar sig andra analyser bättre.

Provhantering, förvaring och transport

Tropheryma whippleii

  Senast uppdaterad/signatur
2022-11-22/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Adress
Klinisk mikrobiologi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Guldhedsgatan 10B
413 46 GÖTEBORG
Kontakt
Telefon Bakteriologi 031-342 49 45, Virologi 031-342 24 44 
Fax  
E-post baktlab.su@vgregion.se