P- 

TSH (Tyrotropin) NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/akut 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provtagning Neonatal

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar. Centrifugerat prov är hållbart i 2 dygn i kyl. Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C).

Referensintervall

1-24 månader: 0,87-6,2 mIE/L
2-12 år: 0,67-4,2 mIE/L
12-20 år: 0,48-4,2 mIE/L
≥20 år: 0,40-3,7 mIE/L

Övrig information

Vid TSH <0,4 eller >3,7 sker automatisk analys av T4 fritt.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-12-04/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se