T-Spot TB (Tuberkulos)

Info
Ackrediterad:   
Beställning:  
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Indikation

Analysen utförs på Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Provhantering, förvaring och transport

T-Spot TB

  Senast uppdaterad/signatur
2024-01-08/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Adress
Klinisk mikrobiologi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Guldhedsgatan 10B
413 46 GÖTEBORG
Kontakt
Telefon Bakteriologi 031-342 49 45, Virologi 031-342 24 44 
Fax  
E-post baktlab.su@vgregion.se