Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "I" gav 80 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
IA-2A, se Ö-cell (Kemi)   2014-03-26 
iAMP21 LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Idotrim, se Trimetoprim LUND (Kemi)   2018-02-01 
Csv/P- IEF (Isoelektrisk fokusering) Likvor MALMÖ (kemi)   2023-11-01 
IgA (anti-IgA) IgG Immunologi LUND (Imm)   2023-11-27 
S- IgA (Immunglobulin A) Special Malmö MALMÖ (Kemi) 2023-03-28 
Ig-band, se IEF MALMÖ (Kemi)   2015-03-11 
S- IgD (Immunglobulin D) Allmän MALMÖ (Kemi)   2023-09-04 
S- IgE (specifika antikroppar) mot isocyanater Biologiska prov-standardsortiment (BST3.2) LUND (AMM)   2021-11-09 
S- IgE (specifika antikroppar) mot organiska syraanhydrider (OSA) Biologiska prov-standardsortiment (BST3.2) LUND (AMM)   2021-11-09 
IgE ftalsyraanhydrid, se IgE (specifika antikroppar) mot organiska syraanhydrider (OSA) LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE hexahydroftalsyraanhydrid, se IgE (specifika antikroppar) mot organiska syraanhydrider (OSA) LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE Hexametylendiisocyanat, se IgE (specifika antikroppar) mot isocyanater LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE Metylendifenyldiisocyanat, se IgE (specifika antikroppar) mot isocyanater LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE metyltetrahydroftalsyraanhydrid, se IgE (specifika antikroppar) mot organiska syraanhydrider (OSA) LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE specifika ak, se Specifikt IgE mot allergen LUND (Imm)   2017-05-16 
IgE Toluendiisocyanat, se IgE (specifika antikroppar) mot isocyanater LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE, se Immunglobulin IgE (total IgE) LUND (Imm)   2017-05-16 
S- IGF 1 (Insulinlik tillväxtfaktor 1) Special Malmö MALMÖ (Kemi) 2023-03-28 
S- IGF BP 3 (Insulinlik tillväxtfaktor-bindare 3) Special Malmö MALMÖ (Kemi) 2023-03-28 
IGF1, se IGF 1 MALMÖ (Kemi)   2013-11-20 
IGF-1, se IGF 1 MALMÖ (Kemi)   2013-11-20 
S- IgG (Immunglobulin G) Special Malmö MALMÖ (Kemi) 2023-03-28 
IgG index, se IEF Likvor MALMÖ (Kemi)   2017-07-05 
IgG oligoklonal band, se IEF MALMÖ (Kemi)   2015-03-11 
IgG subklasser Immunologi LUND (IMM)   2020-12-10 
IgG/Kreatinin index, se IgG/Kreatinin kvot MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
U- IgG/Kreatinin kvot Se U-Proteinprofil MALMÖ (Kemi) 2022-03-28 
S- IgM (Immunglobulin M) Special Malmö MALMÖ (Kemi) 2023-03-28 
Iktorivil, se Bensodiazepiner (klonazepam) LUND (Kemi)   2021-06-09 
IL 6, se Interleukin-6 MALMÖ (Kemi)   2020-04-02 
IL28B GÖTEBORG (Virologi)   2021-05-04 
IL-28B, se IL28B GÖTEBORG (Virologi)   2011-09-15 
IL6, se Interleukin-6 MALMÖ (Kemi)   2020-04-02 
S- Imatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Immunfenotyp, Ploidi, DNA-index, se Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar) LUND (Klinisk patologi, Lund)   2020-12-02 
Immungloblin, se Ig LUND (Kemi)   2010-11-23 
Immunglobulin G (IgG), se IEF Likvor MALMÖ (Kemi)   2017-07-05 
Immunglobulin IgE (total IgE) Allergi LUND (IMM) 2022-11-08 
Immunglobuliner, IgG IgA IgM Immunologi LUND (IMM) 2020-12-10 
Imovane, se Zopiklon LUND (Kemi)   2017-12-07 
Imurel, se TPMT HALMSTAD (Kemi)   2010-12-03 
S- Infliximab (Remicade) STOCKHOLM (Immunologi/Transfusion)   2016-10-27 
Influensa och SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Vita-PCR, PNA) SKÅNE (PNA)   2023-07-05 
Influensa-virus A & B Serologi (antikroppspåvisning) Serologi LUND (Mikrobiologi)   2023-08-21 
Influensa-virus A och B samt RSV RNA-påvisning (Simplexa)

Laboratoriemedicin Bas Mikrobiologiska snabbtest
HG, KD, LU, MA, YS (Laboratoriemedicin Bas)   2023-11-29 
Influensavirus, se även Luftvägspanel utvidgad LUND (Mikrobiologi)    
S- Inhibin B Special Malmö MALMÖ (Kemi)   2023-03-28 
P- Insulin Special Malmö MALMÖ (Kemi) 2022-02-16 
Interferensutredning tyreoidea Allmänremiss el. konsultremiss MALMÖ (Kemi)   2020-04-17 
  12 << sida 1 av 2 >>