S- 

IgE (specifika antikroppar) mot organiska syraanhydrider (OSA)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Biologiska prov-standardsortiment (BST3.2) 
Svarstid: Svarstid 10 arbetsdagar 
Provtagningsmaterial
SST-gelrör (guldgul kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3.5 mL Koagulationsaktivator och gel 222
Vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Personer med allergisk astma, hösnuva och atopiskt eksem utvecklar symptom i samband med exponering för allergen. Symptomen orsakas av en IgE-medierad typ 1-allergi där allergen tvärbinder till IgE-antikroppar bundna till mastceller som då frisätter mediatorer som t.ex. histamin.

Provtagning

Venblod tages i serumrör med gel (SST-rör) eller i rör utan tillsats och låt stå 30 minuter. Serum separeras på plats genom centrifugering (1500g, 10 min). Ifall vacuumrör utan tillsats används ska provet stå cirka 1 timme i rumstemperatur innan det centrifugeras. Serumet överförs till polypropylenrör. Minimivolym 2 ml.

Remisser för biologiska prover finns att ladda ner från http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

Provhantering, förvaring och transport

Provet kan skickas med post varvid det emballeras väl och förses med etiketten ”Biologiskt prov”. Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet ska proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Referensintervall

Mätområde 0.35-100 kU/l. Halter under 0.35 kU/l räknas om ett negativt resultat dvs halterna är icke detekterbara eller icke närvarande.

Övrig information

IgE-antikropparna detekteras med en fluoroenzymimmunometod. Allergen kopplas till en cellulosabärare (immunoCAP) vilket reagerar med cirkulerande specifika IgE-antikroppar (riktade mot allergenet) som finns i serumet. Efter inkubation tvättas komplexet varpå enzymkopplade antikroppar riktade mot IgE tillsätts. Efter inkubation tvättas obundet antikropp bort och ett substrat tillsätts som aktiveras av enzymet. En stopplösning tillsätts och det fluoroscerande eluatet mäts. Det uppmätta värdet är direkt proportionellt mot mängden specifikt IgE i serum.

Vi analyserar IgE mot metyltetrahydroftalsyraanhydrid, ftalsyraanhydrid och hexahydroftalsyraanhydrid.

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2021-11-09 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se