Gastroenteritpanel bakterier (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, EHEC, E. coli)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:Baspaket utförs mån-lör, samt helgafton. Utvidgat paket utförs 1 gång/v. Svarstider, se Läs mer. 
Provtagningsmaterial
eSwab rosa kork - Provtagningsset hud, slemhinna, faeces för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. Nr
Rosa Odling, direktpåvisning Flockad pinne 24 433
Indikation

Gastroenteritpanel bakterier baspaket beställs vid:
• Diarré och/eller mag-tarm-symptom, där fynd av tarmpatogen bakterie kan påverka klinisk handläggning.
• Misstanke om HUS (Hemolytiskt uremiskt syndrom) eller annan allvarlig manifestation av EHEC-infektion.
• Provtagning enligt smittskyddslagen för något i panelen ingående agens (t.ex. hälsokontroll efter utländsk resa, omgivningskontroll, hälsointyg).

- Påvisning av EHEC kräver inte längre särskild frågeställning, men kan med fördel anges i anamnesrutan.
- Undersökning av Aeromonas spp., Plesiomonas spp. och jästsvamp utförs endast på särskild begäran.
- Prov med frågeställning Vibrio spp. skickas vidare till annat laboratorium för odling.
- C. difficile toxinpåvisning och odling utförs med annan metod från prov i burk utan tillsats, se Clostridium difficile Odling och toxin A & B påvisning.

Provtagning

Pinnprov från rektum eller faeces tas med eSwab rosa kork. Pinnen ska vara kvar i röret under transport till laboratoriet.

Patientinstruktion:
Avföringsprov i eSwab rosa (pinnprov)

Ange relevanta kliniska data (ex klinisk bild/misstanke, utlandsresa, blodig diarré, förtärd mat, osv.) i remissens anamnesruta.

PCR-metoden är känsligare än konventionell odling. Därför bör ett enda prov i flertalet fall kunna ersätta tidigare rekommendation om 2-3 prov.

Önskas flera faecesanalyser krävs ett prov och en remiss för varje enskild faecesanalys. Gäller för alla analyser där faeces är provmaterial på remiss Mikrobiologi och remiss Serologi/Virologi.

Provhantering, förvaring och transport

Prov ska förvaras och transporteras i kyla.
Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn från provtagningstillfället.
Transportera provet snarast möjligt efter provtagning. Fördröjd analys påverkar känslighet för odling.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-22/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se