S- 

Ganciklovir

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Digital, Läkemedel 
Svarstid: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 5 mL Ingen 30217
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde).
Vid i.v-administrering: observera att provet inte får tas i samma nål/infart som administreringen skett p.g.a. kontamineringsrisk.

Serumrör utan tillsats (serum, röd kork).
Lämplig serummängd är 1,0 mL, men analys utförs om serummängden är ≥ 0,5 mL.

Analysen utförs normalt inte akut. Analysen kan beställas akut: kontakta då Husjour Kemi under kontorstid
(tel: 046-17 34 74) innan provet skickas. Akuta prov måste anlända till Klinisk Kemi i Lund innan kl. 10.00 helgfri vardag om svar skall kunna lämnas samma dag (vid osäkerhet om transport till laboratoriet skall provet skickas med taxi).
För diskussion av provsvar för aciklovir och CMMG, ring Klinisk farmakologi, 046-17 46 20, 10.00-16.00 (helgfri vardag).

Provhantering, förvaring och transport

Röret vänds 10 gånger omedelbart efter provtagningen. Låt röret stå i 30 minuter.
Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar och pipettera av serum (utan blodkroppar) i nytt rör.

OBS! Notera provtagningsdatum och tid på nytt avpipetterat serumrör.

Avpipetterat serum sänds till laboratoriet. Provet behöver inte kylas eller frysas under transporten om det anländer till laboratoriet inom 3 dygn efter provtagningstillfället.

Avpipetterat serum är hållbart 2 veckor i rumstemperatur eller kyl och 3 månader i frys -20 °C.
Vid längre tids förvaring fryses serum vid -80 °C.

Referensintervall

Det finns inga fastställda terapeutiska intervall.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-07-03/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Laboratoriemedicin, Specialkemi 1
Adress
Laboratoriemedicin, Specialkemi 1
Akutgatan 8
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se