Genomisk array - neoplasi, solid tumör och hematologisk malignitet

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Se information under Provtagning nedan 
Svarstid: Solid tumör 21 dagar, Hematologiska maligniteter 14 dagar 
Provtagningsmaterial
Sterilt centrifugrör, koniskt

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, V-b Polystyren 7302
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

BLODPROV
Remiss: Hematologi - genetisk analys

Perifert blod, EDTA-rör (anpassa rör efter beräknad volym).
Vuxna: 5-6 ml
Barn: 2-5 ml
Nyfödda: 1-2 ml

BENMÄRG
Remiss: Hematologi - genetisk analys
Se separat provtagningsanvisning ”Benmärg - kromosomanalys”.

TUMÖRVÄVNAD/MELLANNÅLSBIOPSI
Remiss: Genetik laboratorieremiss allmän

Från färsk tumörvävnad tas under sterila förhållanden minst en 5 mm stor vävnadsbit från viabelt tumörområde. Från mellannålsbiopsi behövs åtminstone 1 cm lång biopsi. Vävnaden placeras i en steril fysiologisk koksaltlösning för transport i rumstemperatur.

Provhantering, förvaring och transport

Alla prover bör omgående skickas till Klinisk genetik i Lund. Blodprov och färska biopsier förvaras och skickas i rumstemperatur. Blodprov som ej kan skickas samma dag ska förvaras i kylskåp (får ej frysas eller centrifugeras). Vävnadsbiopsi kan i vissa fall frysas (-80°C, frusen biopsi ska skickas på torris).
Kontakta Klinisk genetik om prov förväntas anlända efter kl. 12:00 fredagar eller dag före helgdag.

  Senast uppdaterad/signatur
2023-09-12 AR
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Adress
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se