Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

Vi inför digital beställning (eLAB RS). Vad som kan beställas digitalt finns listat vid respektive analys som kan beställas digitalt.
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "M" gav 110 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
Metylfenidat, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
Metylhexahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylhexahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
S- Metylmalonat (MMA) Digital, Special Lund LUND (Kemi) 2023-12-05 
Metylmalonsyra, se Metylmalonat LUND (Kemi)   2017-12-06 
Metyltetrahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
MG-test, se BAS-test/MG-test Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
S- Mianserin Digital, Läkemedel LUND (Kemi) 2024-05-21 
Mikrofilaria, se Parasiter Blodparasiter Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
Mikroskopi, se Diff (Kemi)   2010-11-17 
S- Mirtazapin Digital, Läkemedel LUND (Kemi) 2024-05-21 
U- Missbruksläkemedel Digital, Special 2 LUND (Kemi)   2024-04-05 
Mitokondriella sjukdomar, mtDNA, genetisk diagnostik, DNA- Se direktlänk. STOCKHOLM (Kemi)   2023-01-26 
Mitotan, se o,p´-DDD GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Mix Allergi (nötter, föda, gräs, träd, djur, mögel, örter, gnagare, kvaster, mm), se Mix, panel (IgE) LUND (Imm)   2016-04-04 
M-komponent, se S/U-Proteinprofil LUND (Kemi)   2024-02-02 
MMF, se Mykofenolat LUND (Kemi)   2024-01-23 
Mogadon, se Nitrazepam LUND (Kemi)   2017-12-07 
Molekylär analys av GIST med NGS Patologi LUND (Klinisk patologi)   2023-05-30 
Molekylär analys av hjärntumörer med NGS Patologi LUND (Klinisk patologi)   2023-05-30 
Molekylär analys av kolorektalcancer med NGS Patologi LUND (Klinisk patologi)   2023-05-30 
Molekylär analys av lungcancer med NGS Patologi LUND (Klinisk patologi)   2023-05-30 
Molekylär analys av malignt melanom med NGS Patologi LUND (Klinisk patologi)   2023-05-30 
Molekylär analys av övriga neoplasier med NGS Patologi LUND (Klinisk patologi)   2023-05-30 
Monkeypoxvirus (apkoppor) DNA-påvisning Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi)   2022-09-16 
Mono DAT, se DAT / monospecifik DAT Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2015-10-16 
Csv- Monoaminmetaboliter (HVA, 5-HIAA, HMPG) Extern analys. MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
Csv- Monoaminmetaboliter i likvor hos barn MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
Monocyter, se Diff (Kemi)   2010-11-17 
Mononucleos, se Mononukleos LUND (Mikrobiologi)    
Mononukleos (EBV), se Epstein-Barr virus (EBV) och Mononukleos snabbtest LUND (Mikrobiologi)    
Mononukleos snabbtest
Mikrobiologiska snabbtest
HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2024-05-03 
Monosomi 5/5q- Hematologi - genetisk analys LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Monosomi 7/7q- Hematologi - genetisk analys LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Monospot, se Mononukleos snabbtest HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)    
Morbillivirus RNA-påvisning Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi)   2023-02-27 
Morbillivirus Serologi (antikroppspåvisning) Digital, Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
P/S- Morfin Se direktlänk. STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Morfin, se Opiater LUND (Kemi)   2021-06-09 
Morfolinnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Mottagar-givartest, se BAS-test/MG-test Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
MPO antikroppar (myeloperoxidas ak) Digital,Immunologi LUND (IMM) 2024-05-15 
Trc- MPV Digital, Rutin/Akut SKÅNE (Kemi)   2023-11-20 
MRB-screening, Multiresistenta bakterier (ESBL, MRSA, VRE)
Multiresistenta bakterier/Hygien
LUND (Mikrobiologi) 2023-10-25 
Multipel endokrin neoplasi (MEN1, MEN2) Se direktlänk. STOCKHOLM (Genetik)   2011-04-13 
Muskelspecifikt tyrosinkinas-ak (IgG) Immunologi LUND (Imm)   2016-04-05 
Mycoplasma genitalium RNA-påvisning Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2023-02-23 
Mycoplasma pneumoniae DNA-påvisning Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi) 2021-07-13 
Myeloisk genpanel (inklusive AML-, MPN och KLL-panel) MPS Hematologi - genetisk analys LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
  123 << sida 2 av 3 >>