Mononukleos snabbtest

Info
Ackrediterad:   
Beställning:
Mikrobiologiska snabbtest 
Svarstid:


Utförs dagligen.
Svar 1 timme från ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör 5 mL el 7 mL (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
SST-gelrör (guldgul kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3.5 mL Koagulationsaktivator och gel 222
Vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Misstanke om akut eller nyligen genomgången primär EBV-infektion (mononukleos).
Bör inte användas till barn under 5 års ålder (många falskt negativa i den åldersgruppen).

Analysen kan också utföras patientnära av utbildad vårdpersonal, se Vårdgivare Skåne under Patientnära analys (PNA).

Se även:
Epstein-Barr virus (EBV) Serologi (antikroppspåvisning)

Epstein-Barr virus (EBV) DNA kvantifiering

Provtagning

- Serum (SST-rör 3,5 mL). Minsta provvolym är 200 μL serum.
- Plasma (EDTA-rör, 5mL). Minsta provvolym är 200 μL plasma.
- Helblod, venös provtagning (EDTA-, citrat- eller Li-heparinrör, 5 mL). Minsta provvolym är 200 μL helblod.

Kontrollera att remissen är korrekt ifylld och provet märkt enligt våra anvisningar.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet för akut analys. Prov förvaras kylt i avvaktan på eventuell transport.
Prov i SST-rör (gul propp) ska förvaras i minst 30 minuter i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring.
Serum och plasma kan förvaras i kyl (2-8°C) upp till 3 dagar. För längre förvaring måste prov frysas i -20°C. Helblod som tagits med venpunktion kan förvaras i kyl (2-8°C) om det används inom 2 dagar.

Se även Generella anvisningar för prover till Laboratoriemedicin
Prover som inte är tagna enligt våra anvisningar kan komma att avvisas.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-05-03/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se