Mononukleos snabbtest

Info
Ackrediterad:   
Beställning:
Mikrobiologiska snabbtest 
Svarstid:


Analyseras dagligen. Förväntad svarstid inom 1 timme efter ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör 5 mL el 7 mL (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
SST-gelrör (guldgul kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3.5 mL Koagulationsaktivator och gel 222
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Misstanke om akut eller nyligen genomgången primär EBV-infektion (mononukleos).
Bör inte användas till barn under 5 års ålder (många falskt negativa i den åldersgrupp).

Analysen kan också utföras patientnära av utbildad vårdpersonal, se Vårdgivare Skåne under Patientnära analys (PNA).

Se även:
Epstein-Barr virus (EBV) Serologi (antikroppspåvisning)

Epstein-Barr virus (EBV) DNA kvantifiering

Provtagning

Serum (SST-rör 3,5 mL). Minsta provvolym är 200 μL serum.
Plasma (EDTA-rör, 5mL). Minsta provvolym är 200 μL plasma.
Helblod, venös provtagning (EDTA-, citrat- eller Li-heparinrör, 5 mL).
Minsta provvolym är 200 μL helblod.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet för akut analys. Prov förvaras kylt i avvaktan på eventuell transport.
Prov i SST-rör (gul propp) ska dock förvaras i minst 30 minuter i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring.
Serum och plasma kan förvaras i kyl (2-8°C) upp till 3 dagar. För längre förvaring måste prov frysas i -20°C. Helblod som tagits med venpunktion kan förvaras i kyl (2-8°C) om det används inom 2 dagar.

Se även Generella anvisningar för prover till Laboratoriemedicin

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-06-26/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se