Morbillivirus RNA-påvisning

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Serologi/Virologi 
Svarstid:

Utförs vid behov med svar samma eller efterföljande dag. 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
EDTA-rör 5 mL el 7 mL (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
SST-gelrör (guldgul kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3.5 mL Koagulationsaktivator och gel 222
Vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Misstanke om mässling (morbillivirusinfektion).

I den akuta sjukdomsperioden kan virus påvisas i svalgsekret hos i princip alla smittade personer.

Diagnostiken bör kompletteras med Morbillivirus Serologi (antikroppspåvisning).

Vid behov av brådskande analys, kontakta Klinisk mikrobiologi. Överväg transport med taxi. (Prover från Lund: skicka en person som går med provet till Klinisk mikrobiologi).

Provtagning

Svalg- eller nasofarynxsekret tas med VCM provtagningsset. Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.

Urin tas i vacuumrör med brun kork för urin. Patientinstruktion Urinprov

Serum eller EDTA-plasma

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras i kyl i väntan på transport.

Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-02-27/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se