P- 

Teofyllin NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Special Malmö 
Svarstid: Akut och dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-Heparin med gel (plasma ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 8 timmar i rumstemperatur eller 7 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och frystes (-20 °C).

Referensintervall

Terapeutiskt intervall: 55 - 110 μmol/L. Gäller alla prov, både topp- och dalvärden.
Vid samtidig behandling med ß2-stimulerare justeras intervallet nedåt till ca 30 - 80 μmol/L.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-12-05/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se