Enterovirus RNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Serologi/Virologi 
Svarstid:

Analyseras vardagar på prov som ankommit till laboratoriet före kl. 08.30. Under högsäsong utförs analysen även lördagar. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 30606
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

Generell enterovirus: Misstanke om enterovirusinfektion vid meningit, encefalit, slappa förlamningar, sepsisliknade sjukdomsbild hos spädbarn, blåsor i handflator, fotsulor och mun, utslagssjukdom, förkylningssjukdom, ögoninfektioner (konjunktivit), hjärtmuskelinflammationer (myokardit) samt perikardit.

Vid frågeställning meningoencefalit eller slapp pares ska faeces- och eventuellt också luftvägsprov tas samtidigt som likvorprov, då likvorprov ofta har låg känslighet för detektion av enterovirus.
Vid övriga symtombilder och eller andra provlokaler, bör kompletterande faeces- och luftvägsprov också övervägas.

Vid frågeställning EV-D68: Vid positivt utfall för enterovirus skickas provet till Folkhälsomyndigheten.

Provtagning

Faeces i burk med sked fylls till ¼ med faeces. Röret ska alltid skickas i ett ytterrör (transporthylsa).
För patientinstruktion se Avföringsprov i burk utan tillsats för mikrobiologisk analys

Sekret från svalg, nasofarynx, konjunktiva eller blåsa tas med VCM provtagningsset.

Biopsieri 1-2 mL steril koksaltlösning i sterilt plaströr.

Likvor i sterilt plaströr med konisk botten. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.
Se Likvorprov - praktisk handledning

BAL i sterilt plaströr. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.

Urin i vacuumrör med brun kork för urin. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.

EDTA-plasma 6 mL eller serum SST-rör 5 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Proven förvaras kylt i väntan på transport.

Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-04-08/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se