Endotoxinbestämning

Info
Ackrediterad:  
Beställning:
Multiresistenta bakterier/Hygien 
Svarstid:Utförs vardagar. Besvaras 1-5 dygn efter provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Endotoxinfritt rör

Rörvolym Tillsats Användning Beställs från Klinisk mikrobiologi
10 mL Ingen Endotoxin-bestämning substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Indikation

Endotoxin finns överallt, där det finns eller har funnits gramnegativa bakterier, dvs vi är ständigt omgivna av endotoxiner i miljön inklusive i gastrointestinalkanalen.
Denna endotoxinbelastning medför sällan problem, men sjukdomar i andningsvägarna kan förekomma hos personer som exponeras för stora mängder endotoxin i andningsluften.
Ett annat problem utgör den intravenösa endotoxinexponering, som kan förekomma i samband med hemodialys. Läkemedelsverket har därför gett ut rekommendationer för hur dialysvätskor ska kontrolleras avseende endotoxinförekomst.

Laboratoriets ackreditering för endotoxinbestämningar avser endast mätningar i vatten och dialysvätskor.

Provtagning

Vatten för tillredning, reversosmos (RO) vatten, dialysvätska, hemofiltrationsvätska, avjoniserat vatten.

2 mL vatten/vätska i endotoxinfritt skruvkorksrör.

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 24 tim från provtagningstillfället.
Provet förvaras och transporteras kylt (med kylklamp i transportlådan).

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-01-18/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se