Vårdförbundet har varslat om strejk från 4 juni klockan 11.00, där Laboratoriemedicin påverkas: Varslet berör Klinisk immunologi i Lund

Följ senaste nytt på Vårdgivare Skåne/Laboratoriemedicin
Nyheter - Analyser och anvisningar (t.ex Råd & Stöd) - Beställningar (t.ex eLAB) - Transport - Laboratoriesvar - Kontakt och öppetttider
Till Vårdgivare Skåne/Laboratoriemedicin
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "A" gav 162 träffar, här ser du resultat 101-150
  1234 << sida 3 av 4 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
Anafranil, se Klomipramin LUND (Kemi)   2017-12-08 
ANCA, (anti-neutrofilt cytoplasma antikropp) digital,Immunologi LUND (IMM) 2024-05-15 
Androgener, se Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
S- Androstendion (ASD) Digital, Special Lund LUND (Kemi) 2023-12-05 
Angina vincentii Mikroskopi Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi)   2021-06-23 
Ankotil, Ancotil, se Flucytosin UPPSALA (Klinisk kemi och farmakologi)   2023-11-22 
Anti Müllerskt hormon, se Anti-Mülleriskt hormon MALMÖ (Kemi)   2010-11-29 
Anti Xa aktivitet Heparin, se Heparin/LMH antiXa LU, MA (Kemi)   2014-03-28 
Anti Xa aktivitet LMWH, se Heparin/LMH antiXa LU, MA (Kemi)   2014-03-28 
Antibiotika, se Amikacin LUND (Kemi)   2010-11-15 
Antibiotika, se Tobramycin (Kemi)   2014-03-27 
Antibiotika, se Vankomycin (Kemi)   2014-03-27 
anti-C1q, se C1q antikroppar Digital, Komplement Specialistremiss LUND   2024-04-18 
antifaktor Xa, se Heparin/LMH antiXa MALMÖ (Kemi)   2023-11-17 
anti-IgA, se Immunglobulin A-ak (IgG) (IgA-ak IgG) Digital, Immunologi LUND (Imm)   2024-05-31 
Antikroppar mot MAG(myelinassocierat glykoprotein) Digital,Immunologi LUND (IMM)   2024-05-28 
Antikroppsidentifiering Blodgruppering m m (Best nr 162 03) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Antikroppsscreening Blodgruppering m m (Best nr 162 03) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Antikroppsutredning, se Antikroppsidentifiering Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-03-18 
anti-MAG, se Antikroppar mot MAG LUND (IMM)   2015-02-20 
S- Anti-Mülleriskt hormon Plus (AMH) Digital, Special Malmö MALMÖ (Kemi) 2024-05-07 
Anti-neuronala antikroppar(Hu, Ri, Yo, Ma2/Ta, CV2, Amphiphysin, Tr, PCA-2) Digital,Immunologi LUND (IMM)   2024-05-28 
P- Antitrombin (IIa) Digital, Rutin/akut 1 HG, KD, LU, MA (Kemi) 2024-02-09 
S- Antitrypsin (alfa-1-anitrypsin) Digital, Special Lund LUND (Kemi) 2024-05-07 
anti-tTg, se IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas(tTG)  Immunologi LUND (Imm)   2019-01-08 
Anti-Xa aktivitet Heparin, se Heparin/LMH antiXa Allmän LU, MA (Kemi)   2014-03-28 
Anti-Xa aktivitet LMWH, se Heparin/LMH antiXa Allmän LU, MA (Kemi)   2014-03-28 
APC-resistens genotyp, se DNA Faktor V LUND (Kemi)   2024-01-29 
P- Apixaban Allmän LU, MA (Kemi) 2023-03-21 
Apo (a), se Lipoprotein (a) STOCKHOLM (Kemi)   2022-05-17 
APO-A1, se Apolipoprotein A1 (Kemi)   2014-03-27 
APO-B, se Apolipoprotein B (Kemi)   2014-03-27 
Apodorm, se Nitrazepam LUND (Kemi)   2017-12-07 
P- Apolipoprotein A1 (Apo A1) NY Digital, Rutin/Akut HG, KD, LU, MA, TR (Kemi 2023-11-20 
P- Apolipoprotein B (Apo B) NY Digital, Rutin/Akut HG, KD, LU, MA, TR (Kemi 2023-11-20 
P- Apolipoprotein B/Apolipoprotein A1 kvot (Apo B/Apo A1) NY Digital, Rutin/Akut HG, KD, LU, MA, TR (Kemi   2023-11-20 
Apozepam, se Diazepam LUND (Kemi)   2015-08-11 
APTT, se APT-tid (Kemi)   2014-03-27 
P- APT-tid (aktiverad partiell tromboplastin) Digital, Rutin/Akut 1 SKÅNE (Kemi) 2024-02-12 
Arginin, se Aminosyror Se P-Aminosyror. LUND (Kemi)   2024-01-23 
S- Aripiprazol Digital, Läkemedel LUND (Kemi) 2024-05-21 
X- ASAT (Aspartataminotransferas) Allmän SKÅNE (Kemi)   2022-03-21 
P- ASAT (Aspartataminotransferas) NY Digital, Rutin/Akut SKÅNE (Kemi) 2023-11-09 
ASCA (anti S. cerevisiae ak) Digital,Immunologi LUND (IMM)   2024-05-15 
Ascites - kromosomanalys Hematologi - genetisk analys LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Ascites Odling, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)    
Asparagin, se Aminosyror Se P-Aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
Asparaginsyra, se aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
Aspargin, se Aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
Asparginsyra, se Aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
  1234 << sida 3 av 4 >>