Monkeypoxvirus (apkoppor) DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Serologi/Virologi 
Svarstid:Analyseras vardagar med svar samma dag för prov som ankommit till laboratoriet före kl. 9. 
Provtagningsmaterial
VCM provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna,
svalg
Standard 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx,
uretra
Minitip 25 482
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Indikation

Misstanke om infektion orsakad av monkeypox (apkoppor), såsom blåsbildning eller sår på hud eller slemhinnor.

Läs mer om apkoppor (Folkhälsomyndigheten)

Påvisning av övriga orthopoxvirus utförs på Folkhälsomyndigheten, se Laboratorieanalyser och tjänster

Provtagning

Vid misstanke om apkoppor hos patient skall kontakt tas med infektionsläkare för utförande av provtagning och vidare handläggning, se Smittskydd Skåne för handläggning av patient.

Rekommenderat provmaterial är sekret eller material från blåsor eller sår på huden. Prov kan också tas från slemhinnor (t ex mun, svalg, rektum, genitalier). Provet tas med VCM provtagningsset.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i väntan på transport, men kan transporteras i rumstemperatur.

Proverna transporteras enligt ordinarie rutiner.

Vid behov av annan mikrobiologisk laboratorieanalys skriv ”misstanke om alt konfirmerad apkoppsvirus” i anamnesrutan på remissen.

Övrig information

Apkoppor är en anmälningspliktig sjukdom.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-09-16/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se