Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

Vi inför digital beställning (eLAB RS). Vad som kan beställas digitalt finns listat vid respektive analys som kan beställas digitalt.
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "K" gav 221 träffar, här ser du resultat 101-150
  12345 << sida 3 av 5 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
Klinisk genetik - Mitokondriella sjukdomar, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Monogen diabetes, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Monogen fetma, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Motorneuronsjukdomar, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Muskelsjukdomar (inkluderande myopatier, muskeldystrofier, myastena syndrom), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Nefrokalcinos och nefrolitiasis (njursten), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Nefrotiskt syndrom (inkluderande fokal segmentell glomeruloskleros (FSGS)), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Neonatal apné, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Neurodegeneration (inkluderande frontotemporal demens (FTD) och Alzheimers), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Neurofibromatos (NF1), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Oklart kön (DSD, disorders of sexual development), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Optikusneuropatier (inkluderande Lebers hereditära optikusneuropati (LHON)), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Osteogenesis imperfecta, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Osteopetros, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Ovanliga ciliopatier (inkluderande Bardet-Biedls, Jouberts, Meckel-Grubers syndrom), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Plötsligt hjärtstillestånd eller hjärtdöd, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Polycystisk leversjukdom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Polycystisk njursjukdom (ADPKD, ARPKD, inkluderande PKD1, PKD2, PKHD1), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Postnatal array (SNP-array, CGH-array), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Prader-Willis/Angelman syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Primär ciliär dyskinesi (PCD, Kartageners syndrom), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Primär immunbrist, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Primärt lymfödem ärftlighetsutredning, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Pulmonell arteriell hypertension (PAH), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - RASopatier (Noonans, Costellos, LEOPARD, Legius, kardiofaciokutant syndrom (CFC)), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Renala tubulopatier (inkluderande Bartters, Gitelmans syndrom), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Rörelsesjukdomar (inkluderande dystoni, chorea och hereditär Parkinsons sjukdom), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Schwannomatos, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Skelettdysplasier, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Skelettmuskelkanalopatier, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Smith-Magenis syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Stroke, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Surfaktantbrist, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Syndromutredning, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Trombofili ärftlighetsutredning, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Tuberös skleros (TSC1, TSC2), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Tubulointerstitiell njursjukdom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - WGS singel genlista (genpaneler), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - WGS trio, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Williams syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Vitsubstanssjukdom (inkluderande CADASIL, CARASIL), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Wolf-Hirschhorns syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik – ärftlig bröstcancer (snabbspår bröstcancer), se Onkogenetik (ärftlig cancer) LUND (Molekylär diagnostik)   2023-11-01 
Klinisk genetik – ärftlig livmoderkroppscancer (snabbspår livmoderkroppscancer), se Onkogenetik (ärftlig cancer) LUND (Molekylär diagnostik)   2023-11-01 
Klinisk genetik – ärftlig prostatacancer (snabbspår prostatacancer), se Onkogenetik (ärftlig cancer) LUND (Molekylär diagnostik)   2023-11-01 
Klinisk genetik – ärftligt malignt melanom (snabbspår melanom), se Onkogenetik (ärftlig cancer) LUND (Molekylär diagnostik)   2023-11-01 
Klinisk genetik - Ögonmissbildningar, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
KLL - del(11q), +12, -13/del(13q), del(17p) FISH Hematologi - genetisk analys LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
S- Klobazam Digital, Läkemedel LUND (Kemi) 2024-05-21 
S- Klomipramin Digital, Läkemedel LUND (Kemi) 2024-05-21 
  12345 << sida 3 av 5 >>