Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "K" gav 221 träffar, här ser du resultat 101-150
  12345 << sida 3 av 5 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
Klinisk genetik - Miller-Dieker syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Mitokondriella sjukdomar, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Monogen diabetes, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Monogen fetma, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Motorneuronsjukdomar, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Muskelsjukdomar (inkluderande myopatier, muskeldystrofier, myastena syndrom), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Nefrokalcinos och nefrolitiasis (njursten), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Nefrotiskt syndrom (inkluderande fokal segmentell glomeruloskleros (FSGS)), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Neonatal apné, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Neurodegeneration (inkluderande frontotemporal demens (FTD) och Alzheimers), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Neurofibromatos (NF1), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Oklart kön (DSD, disorders of sexual development), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Optikusneuropatier (inkluderande Lebers hereditära optikusneuropati (LHON)), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Osteogenesis imperfecta, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Osteopetros, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Ovanliga ciliopatier (inkluderande Bardet-Biedls, Jouberts, Meckel-Grubers syndrom), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Plötsligt hjärtstillestånd eller hjärtdöd, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Polycystisk leversjukdom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Polycystisk njursjukdom (ADPKD, ARPKD, inkluderande PKD1, PKD2, PKHD1), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Postnatal array (SNP-array, CGH-array), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Prader-Willis/Angelman syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Primär ciliär dyskinesi (PCD, Kartageners syndrom), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Primär immunbrist, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Primärt lymfödem ärftlighetsutredning, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Pulmonell arteriell hypertension (PAH), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - RASopatier (Noonans, Costellos, LEOPARD, Legius, kardiofaciokutant syndrom (CFC)), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Renala tubulopatier (inkluderande Bartters, Gitelmans syndrom), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Rörelsesjukdomar (inkluderande dystoni, chorea och hereditär Parkinsons sjukdom), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Schwannomatos, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Skelettdysplasier, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Skelettmuskelkanalopatier, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Smith-Magenis syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Stroke, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Surfaktantbrist, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Syndromutredning, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Trombofili ärftlighetsutredning, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Tuberös skleros (TSC1, TSC2), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Tubulointerstitiell njursjukdom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - WGS singel genlista (genpaneler), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - WGS trio, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Williams syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Vitsubstanssjukdom (inkluderande CADASIL, CARASIL), se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik - Wolf-Hirschhorns syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
Klinisk genetik – ärftlig bröstcancer (snabbspår bröstcancer), se Onkogenetik (ärftlig cancer) LUND (Molekylär diagnostik)   2023-11-01 
Klinisk genetik – ärftlig livmoderkroppscancer (snabbspår livmoderkroppscancer), se Onkogenetik (ärftlig cancer) LUND (Molekylär diagnostik)   2023-11-01 
Klinisk genetik – ärftlig prostatacancer (snabbspår prostatacancer), se Onkogenetik (ärftlig cancer) LUND (Molekylär diagnostik)   2023-11-01 
Klinisk genetik – ärftligt malignt melanom (snabbspår melanom), se Onkogenetik (ärftlig cancer) LUND (Molekylär diagnostik)   2023-11-01 
Klinisk genetik - Ögonmissbildningar, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning LUND (Molekylär diagnostik)   2023-07-04 
KLL - del(11q), +12, -13/del(13q), del(17p) FISH Hematologi - genetisk analys LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
S- Klobazam Läkemedel LUND (Kemi) 2023-02-27 
  12345 << sida 3 av 5 >>