SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa)

Info
Ackrediterad:   
Remiss:

Laboratoriemedicin Bas Mikrobiologiska snabbtest 
Svarsfrekvens:

Analyseras alla dagar. Förväntad svarstid ca 3 timmar efter ankomst till analyserande laboratorium. Svarstiderna varierar dels mellan olika akutlaboratorier och dels beroende på tid på dygnet. 
Provtagningsmaterial
Transportsystem för flera prov eller större volym

Benämning Användning Art. Nr
Stor transportburk Ytterhylsa för ett eller flera prov 12 562
Absorbent Absorbent 12 560
Stödkors Separera provrör 26 070
Transportkartong Yttre förpackning för transport 26 069
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Skyddshylsa med absorbent

Benämning Användning Art. Nr
Transporthylsa med absorbent Ytterhylsa för enstaka prov 3475
Provpåse/vadderat kuvert

Benämning Användning Art nr
Provpåse UN3373 För transport av enstaka prov 12094
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Indikation

Denna analys ska endast användas för patienter med luftvägssymtom som söker akut eller som redan är inlagda på sjukhus.

Analysen får inte användas vid smittspårning, screening av asymtomatiska personer samt provtagning av personal. För denna typ av prover, se SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning.

Provtagning

Samma prov kan analyseras för Influensa-virus A och B samt RSV RNA-påvisning (Simplexa).

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/visir.

Prov från nasofarynx och bakre svalgvägg tas med VCM duo swab. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör) och bryts av vid skåran. Pinnarna ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
Instruktion för provtagning från nasofarynx
Instruktion för provtagning från bakre svalgvägg
Så tar du prov på rätt sätt i svalg och näsa (film)

Vid avsaknad av VCM duo swab kan annan ersättningsprodukt användas, se Provtagning och analys covid-19. Vi rekommenderar att prov tas både från nasofarynx och bakre svalgvägg. Om det inte går att genomföra tar ni prov endast från nasofarynx. Följande transportmedium (rör) går att analysera med Simplexa:
• Sigma VCM
• Copan UTM
• Rör med koksalt
OBS! E-swab ska inte användas.

Nasofarynxaspirat tas med sugset i sterilt plaströr.
Instruktion provtagning nasofarynxaspirat

Bronksköljvätska (Bronkoalveolärt lavage, BAL) tas i sterilt plaströr.

Enligt Smittskyddslagen ska den som provtas informeras om provtagning angående samhällsfarlig sjukdom.

Provhantering, förvaring och transport

Alla luftvägsprover (även för tex odling) som tas på patienter med misstänkt/konfirmerad covid-19 ska packas enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser för biologiskt ämne, kategori B, förslagsvis:
1. Packas i transporthylsa (till exempel artikelnummer 3475) innehållande absorbent. Märk både provröret och skyddshylsan med streckkodsetikett med namn och personnummer.
Vid avsaknad av denna kan annan ersättningsprodukt användas, se Provtagning och analys covid-19.
2. Därefter stoppas provet/proverna i en ytterförpackning, till exempel grön noaxburk (artikelnummer 12562), pappkartong (till exempel artikelnummer 26069), vadderat kuvert (till exempel artikelnummer 12094) eller transportbox.

Eventuellt inskickad noaxburk och pappkartong märks med klinikens namn och ort så att den kan returneras av transport efter analys.

Transportera prov snarast till laboratoriet för akut analys. Prov förvaras kylt i avvaktan på transport. Dessa prover får inte skickas med rörpost.
Prover tagna på närsjukhusen transporteras dagligen med ordinarie transporter. Vid behov kan även extra transport beställas.

Vid misstänkt/konfirmerad covid-19 ska detta anges på samtliga remisser tillhörande prover på patienten.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer Packa provet rätt för Kategori B.

Prover i vilka SARS-CoV-2 RNA påvisas, skickas till Klinisk mikrobiologi. Vid separat begäran utförs typnings-PCR. Vissa prover väljs ut för analys med helgenomsekvensering enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Övrig information

Covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-06-10/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se