SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa)

Info
Ackrediterad:   
Beställning:

Laboratoriemedicin Bas Mikrobiologiska snabbtest 
Svarstid:
Analyseras alla dagar. Förväntad svarstid ca 3 timmar efter ankomst till analyserande laboratorium. Svarstiderna varierar dels mellan olika akutlaboratorier och dels beroende på tid på dygnet. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 31685
Skyddshylsa med absorbent

Benämning Användning Art. Nr
Transporthylsa med absorbent Ytterhylsa för enstaka prov 3475
AMBU Broncho Sampler

Namn Volym
Rör med tillhörande hatt för provtagning 30 mL
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Trachealsugset

Provmateriel Art. Nr
Sugset 14696
Indikation

Vårdkrävande akut luftvägsinfektion, för patienter som söker vård på sjukhus eller som redan är inlagda på sjukhus där snabbt svar krävs.

För smittspårning, screening av asymtomatiska personer samt provtagning av personal, se SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning.

Analysen kan användas för smittspårning hos patienter som kräver snabba svar (måste framgå tydligt på remiss). Ange AKUT SMITTSPÅRNING på remissen.
Vid mycket stor efterfrågan på test/kapacitetsbrist används prioriteringslista som tas fram av respektive sjukhus och prov kan då komma att skickas till Klinisk mikrobiologi för analys.

Översikt diagnostik av luftvägsvirus

Provtagning

Samma prov kan analyseras för Influensa-virus A och B samt RSV RNA-påvisning (Simplexa).

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/visir.

Prov från nasofarynx och bakre svalgvägg tas med VCM duo swab. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör) och bryts av vid skåran. Pinnarna ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
Instruktion för provtagning från nasofarynx
Instruktion för provtagning från bakre svalgvägg
Så tar du prov på rätt sätt i svalg och näsa (film)

Nasofarynxaspirat tas med sugset i sterilt plaströr.
Instruktion provtagning nasofarynxaspirat

Bronkialsköljvätska (BAL) samlas i sterilt plaströr alternativt i AMBU Broncho Sampler.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet för akut analys.
Prov förvaras kylt i avvaktan på transport. Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Alla luftvägsprover (även för tex odling) som tas på patienter med misstänkt/konfirmerad covid-19 ska packas enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser för biologiskt ämne, kategori B, förslagsvis:
1. Packas i transporthylsa (till exempel artikelnummer 3475) innehållande absorbent. Märk både provröret och skyddshylsan med streckkodsetikett med namn och personnummer.
2. Därefter stoppas provet/proverna i en ytterförpackning, till exempel grön noaxburk (artikelnummer 12562), pappkartong (till exempel artikelnummer 26069), vadderat kuvert (till exempel artikelnummer 12094), rörpostpatron eller transportbox.

Eventuellt inskickad noaxburk och pappkartong märks med klinikens namn och ort så att den kan returneras av transport efter analys.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer Packa provet rätt för Kategori B.

Övrig information

Analysen utförs på Laboratoriemedicin Bas i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad.

Prover i vilka SARS-CoV-2 RNA påvisas, skickas till Klinisk mikrobiologi. Vid separat begäran utförs typnings-PCR. Vissa prover väljs ut för analys med helgenomsekvensering enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-11-29/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se