Luftvägspanel utvidgad

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Serologi/Virologi 
Svarstid:Analyseras mån–lör
Svar kan förväntas samma dag om provet ankommit Klinisk mikrobiologi innan kl 15 på vardagar och innan kl 14 på lördagar (gäller provmaterial från övre luftv samt BAL). 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Skyddshylsa med absorbent

Benämning Användning Art. Nr
Transporthylsa med absorbent Ytterhylsa för enstaka prov 3475
AMBU Broncho Sampler

Namn Volym
Rör med tillhörande hatt för provtagning 30 mL
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Trachealsugset

Provmateriel Art. Nr
Sugset 14696
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 29276
Indikation

Vårdkrävande svår luftvägsinfektion.

För snabb analys ska laboratoriet även kontaktas per telefon 046-173250.

Översikt diagnostik av luftvägsvirus

Provtagning

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/visir.

Nasofarynxsekret och sekret från bakre svalgvägg tas med VCM duo swab. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör) och bryts av vid skåran. Pinnarna ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
Instruktion för provtagning från nasofarynx
Instruktion för provtagning från bakre svalgvägg
Så tar du prov på rätt sätt i svalg och näsa (film)

Nasofarynxaspirat tas med sugset i sterilt plaströr.
Instruktion provtagning nasofarynxaspirat

Bronksköljvätska (Bronkoalveolärt lavage, BAL) tas via bronkoskop med fysiologisk koksaltlösning (0,9% NaCl) i sterilt plaströr alternativt i AMBU Broncho Sampler.

Representativt sputumprov (ej salivprov)
Provtagningsinstruktion Sputum

Andra provmaterial (allt slags humant material) kan också undersökas.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.
Alla luftvägsprover (även för tex odling) som tas på patienter med misstänkt/konfirmerad covid-19 ska packas:
1. i transporthylsa (till exempel artikelnummer 3475) innehållande absorbent. Märk både provröret och skyddshylsan med streckkodsetikett med namn och personnummer.
2. därefter stoppas provet/proverna i en ytterförpackning, till exempel grön noaxburk (artikelnummer 12562), pappkartong (till exempel artikelnummer 26069), vadderat kuvert (till exempel artikelnummer 12094), rörpostpatron eller transportbox beroende på transportsätt.

Eventuellt inskickad noaxburk och pappkartong märks med klinikens namn och ort så att den kan returneras av transport efter analys.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer Packa provet rätt för Kategori B.

Övrig information

Vår in-house PCR är ackrediterad för RSV, influensa A och B samt enterovirus.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-12-07/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se