Influensa-virus A och B samt RSV RNA-påvisning (Simplexa)

Info
Ackrediterad:   
Remiss:

Laboratoriemedicin Bas Mikrobiologiska snabbtest 
Svarsfrekvens:

Analyseras alla dagar dygnet runt. Förväntad svarstid ca 3 timmar. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Trachealsugset

Provmateriel Art. Nr
Sugset 14696
Indikation

Vårdkrävande akut luftvägsinfektion, misstanke om infektion orsakad av influensa eller respiratoriskt syncytialvirus (RSV). Denna analys kan beställas då ett snabbt svar önskas på patienter som är inneliggande eller förväntas läggas in på sjukhus.

Ordinarie panel för Luftvägsvirus (influensa, RSV, metapneumovirus och SARS-CoV-2) rekommenderas för övriga patienter och i de fall man inte behöver ett akut svar.

Vid vårdkrävande svår luftvägsinfektion kan även beställning av Luftvägspanel utvidgad vara aktuellt.

Provtagning

Samma prov kan analyseras för SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa).

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/ visir.

Prov från nasofarynx och bakre svalgvägg tas med VCM duo swab. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör) och bryts av vid skåran. Pinnarna ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
Instruktion för provtagning från nasofarynx
Instruktion för provtagning från bakre svalgvägg
Så tar du prov på rätt sätt i svalg och näsa (film)

Vid avsaknad av VCM duo kan annan ersättningsprodukt användas, se Provtagning och analys covid-19. Vi rekommenderar att prov tas både från nasofarynx och bakre svalgvägg. Om det inte går att genomföra tar ni prov endast från nasofarynx. Följande transportmedium (rör) går att analysera med Simplexa:
• Sigma VCM
• Copan UTM
• Rör med koksalt
OBS! E-swab ska inte användas.

Nasofarynxaspirat taget med sugset i sterilt plaströr.
Instruktion provtagning nasofarynxaspirat

Enligt Smittskyddslagen ska den som provtas informeras om provtagning angående samhällsfarlig sjukdom.

Vid frågor och rådgivning ring 046-173250.

Provhantering, förvaring och transport

Alla luftvägsprover (även för tex odling) som tas på patienter med misstänkt/konfirmerad covid-19 ska packas enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser för biologiskt ämne, kategori B, förslagsvis:
1. Packas i transporthylsa (till exempel artikelnummer 3475) innehållande absorbent. Märk både provröret och skyddshylsan med streckkodsetikett med namn och personnummer.
Vid avsaknad av denna kan annan ersättningsprodukt användas, se Provtagning och analys covid-19.
2. Därefter stoppas provet/proverna i en ytterförpackning, till exempel grön noaxburk (artikelnummer 12562), pappkartong (till exempel artikelnummer 26069), vadderat kuvert (till exempel artikelnummer 12094) eller transportbox.

Eventuellt inskickad noaxburk och pappkartong märks med klinikens namn och ort så att den kan returneras av transport efter analys.

Transportera prov snarast till laboratoriet för akut analys. Prov förvaras kylt i avvaktan på transport. Dessa prover får inte skickas med rörpost.
Prover tagna på närsjukhusen transporteras dagligen med ordinarie transporter. Vid behov kan även extra transport beställas.

Vid misstänkt/konfirmerad covid-19 ska detta anges på samtliga remisser tillhörande prover på patienten.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer Packa provet rätt för Kategori B.

Övrig information

Analysen utförs på Laboratoriemedicin Bas i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-10-11/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se