Meningit/encefalit-panel

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Serologi/Virologi 
Svarstid:

Utförs vardagar, samt lördagar. Svar ges samma dag om likvorprov ankommer laboratoriet senast klockan 15.30 på vardagar och klockan 14 på lördagar. Telefonbesked lämnas till remitterande läkare eller avdelning. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 30606
Indikation

Misstanke om meningit och/eller encefalit.

Analysen ersätter inte bakteriell odling som alltid skall beställas samtidigt. Prov för odling bör skickas separat.

För diagnostik av Cryptococcus neoformans/gattii meningit rekommenderas Svamp Cryptococcus antigenpåvisning.

Påvisning av Humant herpesvirus 6 (HHV6) i annat provmaterial än likvor samt serologi (antikroppspåvisning) utförs på Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Analyslista, allmänna anvisningar och labremisser Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Provtagning

Likvor, cerebrospinalvätska tagen aseptiskt via lumbalpunktion samlas upp i sterilt rör med konisk botten.
Likvorprov - praktisk handledning
Metoden är inte avsedd för likvor insamlad via medicintekniska produkter t.ex. shuntar.
För att kunna utföra Meningit/encefalit-panel med konfirmerande analyser krävs totalt 1,5 mL. Enbart Meningit/encefalit-panel kräver 0,5 mL likvor.

För att resultatet från undersökningen skall kunna meddelas omgående efter analysen, krävs att det telefonnummer där patientansvarig kan nås, anges på remissen.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet. Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-03-01/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se