Keratit odling Kornealskrap

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:
Utförs dagligen. Svar tidigast efter 1 dygn. 
Provtagningsmaterial
Keratit

Provmateriel Användning Art. Nr
Agarplattor: Blod, GC-D, SAB-K Odling substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
FA-buljong Odling substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Indikation

Klinisk misstanke om infektiös keratit orsakad av bakterier eller svampar.

Vid misstanke om Acanthamöbakeratit, se Parasiter Acanthamoeba Odling och Mikroskopi .
Vid misstanke om viral orsak till keratit, se Varicella zoster virus (VZV) DNA-påvisning och Herpes simplex virus (HSV) DNA-påvisning m.fl. i Analysportalen.

Provtagning

Se under "Läs mer".

Provtagningsmaterial (agarplattor och FA-buljong) beställs från Klinisk mikrobiologi, substratavdelning@skane.se
046-176810.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.
Prov förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-02-28/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se