Svamp Cryptococcus antigenpåvisning

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Utförs vardagar. Svar tidigast samma dygn som provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 30606
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

Misstanke om Cryptococcusinfektion hos immunsupprimerad patient.

Provtagning

Skriv önskad analys i anamnesrutan på remiss Mikrobiologi.

Csv (Likvor) tas i sterilt rör med konisk botten. Minst 40 µl krävs för analys. Likvorprov - praktisk handledning

Serum tas i SST-rör. Starkt hemolyserade eller lipemiska prover bör ej testas.

Provhantering, förvaring och transport

Csv (Likvor) förvaras och transporteras kylt.

Prov i SST-rör (gul propp) för serologisk bestämning ska förvaras minst 30 minuter i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-12-05/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se