Clostridioides difficile Odling och toxin A & B påvisning

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:

Utförs vardagar. Svar på toxintest kan erhållas tidigast samma dag och på odling tidigast efter 2 dygn efter det att provet har nått laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

Diarré med misstanke om antibiotika associerad diarré eller pseudomembranös colit. Toxinproducerande C. difficile är den vanligaste orsaken till diarré hos sjukvårdade och kan även drabba patienter med nedsatt allmäntillstånd utan föregående antibiotikabehandling.
OBS! Det är enbart påvisat toxin som är kopplad till sjukdomsbilden.

Provtagning

Färskt avföringsprov i faecesburk utan tillsats för både toxinbestämning och odling. Fyll burken till 1/4 med avföring. Minsta mängd är 2-3 mL, var god överfyll inte röret. Både burk och ytterhylsa ska vara märkt med patient-ID och önskad analys.

Patientinstruktion:
Avföringsprov i burk utan tillsats för mikrobiologisk analys

Används eSwab kan direkttoxinbestämning inte utföras.

Önskas flera faecesanalyser krävs ett prov och en remiss för varje enskild faecesanalys. Gäller för alla analyser där faeces är provmaterial på remiss Mikrobiologi och remiss Serologi/Virologi.
Vänligen ange relevanta kliniska data (ex vattentunna diarréer, antibiotikabehandling, osv.) i remissens anamnesruta.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras och transporteras i kyla.
Bör vara på laboratoriet inom 24 timmar från provtagningstillfället.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-06-28/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se