Svamp Odling Djupa mykoser

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:
Utförs 2-3 ggr/vecka. Negativt svar tidigast 7 dygn efter provets ankomst till lab. Negativa nedre luftvägsprover tidigast 14 dygn efter provets ankomst till lab. Negativ likvor tidigast efter 21 dagar. 
Provtagningsmaterial
eSwab rosa kork - Provtagningsset hud, slemhinna, faeces för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. Nr
Rosa Odling, direktpåvisning Flockad pinne 24 433
Pinnen ska INTE vara kvar i röret vid transport in till laboratoriet.
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
AMBU Broncho Sampler

Namn Volym
Rör med tillhörande hatt för provtagning 30 mL
Blododlingsflaskor

Flaska Blodvolym Typ Art. Nr
Grå hätta - Blå kork 30 mL 10 mL Aerob 24876
Lila hätta - Lila kork 40 mL 10 mL Anaerob 24877
Rosa hätta - Silver kork 40 mL 3 mL Pediatrisk 27669
Biopsitransportrör

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
10 mL 6 mL substrat Biopsier substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 29276
Indikation

Misstanke om invasiv svampinfektion.

Direktmikroskopi för svamp med Blancophore-färgning görs på begäran.

Provtagning

Punktat, PD-vätska och abscessinnehåll, liksom katetrar, spetsar och dränsekret samlas upp i sterilt plaströr.

Blod tas som vanliga blododlingar. Speciell svampflaska kan användas som komplement till de övriga vid riktad misstanke (beställs från laboratoriet på telefon 046-173248). Se även Blododling

Likvor tas i sterilt plaströr med konisk botten.
Likvorprov - praktisk handledning

Vävnadsdelar läggs i biopsitransportrör eller sterilt plaströr med några droppar steril koksaltlösning för att undvika uttorkning. OBS! Vävnadsbitar ska INTE läggas i FA-buljong.

Representativt sputumprov (ej salivprov) erhålls bäst på morgonen eller i samband med andningsgymnastik. Patienten sköljer först munnen med vatten och hostar upp provet direkt i en sputumburk.

Tracheal- och tubsekret tas i sterilt plaströr alternativt med eSwab rosa kork. Provtagningsinstruktion eSwab Pinnen ska INTE vara kvar i röret vid transport in till laboratoriet.

BAL tas i sterilt plaströr alternativt i AMBU Broncho Sampler.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Övrig information

Vid misstanke om förekomst av Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Paracoccidiodes brasiliensis eller Histoplasma capsulatum (riskklass 3 agens) ska detta anges på remissen, så att provet vidarebefordras till laboratorium med tillstånd att arbeta med dessa.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-12-10/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se