Sterila punktat Odling

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs dagligen, svar tidigast efter 1 dygn. Särskilda rutiner kan gälla för helgarbete. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Blododlingsflaskor

Flaska Blodvolym Typ Art. Nr
Grå hätta - Blå kork 30 mL 10 mL Aerob 24876
Lila hätta - Lila kork 40 mL 10 mL Anaerob 24877
Rosa hätta - Silver kork 40 mL 3 mL Pediatrisk 24878
Indikation

Misstanke om bakteriella infektioner i normalt sterila, avgränsade organ såsom leder, pericard, pleura, ascites eller meningier.

Provtagning

Se "Läs mer".

Likvor i sterilt plaströr med konisk botten se Likvorprov - praktisk handledning
och punktat från sterila lokaler (ascites, PD-, led-, pericard- och pleuravätska) till sterilt plaströr tas under sterila förhållanden för skyndsam transport till laboratoriet.

För odling av normalt sterila vätskor kan även aeroba och anaeroba Bactec blododlingsflaskor användas, speciellt om transporttiden överstiger några timmar. Observera att följa rekommendation för provmaterial och provmängd enligt tabell, se "Läs mer".
Blododlingsflaskor ska dock aldrig användas till prov från lokaler med normalflora eller där flera olika arter kan förväntas, t.ex. abscesser i buk eller hud.
Flaskorna ska märkas med patientidentitet och flaskans etikett sätts på remiss.

Ange på remissen pågående eller planerad antibiotikabehandling för att säkerställa att resistensbestämning utförs mot medlet, samt relevant anamnes.

Provtagning av dränage-sekret och abscessinnehåll utförs enligt särskilda anvisningar, se Abscess odling

För odling av biopsi/vävnad se även Biopsi/vävnad odling

Kompletterande analyser:
- Prov till direktmikroskopi och/eller antigenpåvisning se Meningitagens DNA-påvisning och Bakterie-DNA 16S rDNA
För dessa analyser krävs separat prov och remiss för respektive analys. Dessa analyser kan inte utföras på blododlingsflaskor!
- Prov för svampdiagnostik se Svamp Odling Djupa mykoser
- Prov för mykobakteriediagnostik se Mykobakterier

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.
Sterila rör förvaras och transporteras kylt.
Blododlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-10-19/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se