Sterila punktat Odling

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:
Utförs dagligen, svar tidigast 1 dygn efter provets ankomst till Klinisk mikrobiologi. Särskilda rutiner kan gälla för helgarbete. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Blododlingsflaskor

Flaska Blodvolym Typ Art. Nr
Grå hätta - Blå kork 30 mL 10 mL Aerob 24876
Lila hätta - Lila kork 40 mL 10 mL Anaerob 24877
Rosa hätta - Silver kork 40 mL 3 mL Pediatrisk 27669
Indikation

Misstanke om bakteriella infektioner i normalt sterila lokaler eller organ såsom leder, pericard, pleura, ascites eller meningier.

Provtagning

Likvor tas i sterilt plaströr med konisk botten se Likvorprov - praktisk handledning.
Punktat från sterila lokaler (t.ex. ascites, PD-, led-, pericard-, glaskropps och pleuravätska) tas under sterila förhållanden till sterilt plaströr för skyndsam transport till laboratoriet.

För odling av normalt sterila vätskor kan även aeroba och anaeroba Bactec blododlingsflaskor användas, speciellt om transporttiden överstiger några timmar. Följ rekommendationer för provmaterial och provmängd enligt tabell, under "Läs mer".
Blododlingsflaskor ska dock aldrig användas till prov från lokaler med normalflora eller där flera olika arter kan förväntas, t.ex. abscesser i buk eller hud.
Flaskorna ska märkas med patientidentitet och flaskans etikett sätts på remiss.

Ange på remissen:
- pågående eller planerad antibiotikabehandling för att säkerställa att resistensbestämning utförs mot medlet
- relevant anamnes

Provtagning av dränage-sekret och abscessinnehåll utförs enligt särskilda anvisningar, se Abscess odling

För odling av biopsi/vävnad se Biopsi/vävnad odling

Kompletterande analyser:
- Prov till direktmikroskopi och/eller direktpåvisning se Meningit/encefalit-panel och Bakterie-DNA 16S rDNA
För dessa analyser krävs separat prov och remiss för respektive analys. Dessa analyser kan inte utföras på prov som tagits i blododlingsflaskor!
- Prov för svampdiagnostik se Svamp Odling Djupa mykoser
- Prov för mykobakteriediagnostik se Mykobakterier

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.
Sterila rör förvaras och transporteras kylt.
Blododlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-04-08/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se