Th1/Th2

Provtagning, provförvaring och transport

Prov: blod tas i Na-heparinrör (mörkgrön kork Skåneförrådet).

Minsta analysvolym: 3,5 ml.

Provet förvaras och transporteras i rumstemperatur.
Provet skall vara laboratoriet tillhanda provtagningsdagen senast kl 14.00.

OBS! Analysen utföres ej fredagar.

Svar

Svar lämnas inom 3 dygn efter provets ankomst till laboratoriet. Vid angiven frågeställning ges som regel kommentar.

Referensintervall

Th1: 8 - 30 % av T-hjälparceller.

Th2: 1,1 - 7,6 % av T-hjälparceller.

Metod

Lymfocyter i perifert blod aktiveras med phorbol myristate acetate (PMA). Vid aktiveringen tillsätts också Brefeldin A, ett ämne som påverkar intracellulär transport så att bildade cytokiner ansamlas inne i cellen. Cellerna görs sedan permeabla så att monoklonala antikroppar kan binda till antigen inne i cellerna. Den intracellulära andelen IFNγ och IL-4 i aktiverade T- hjälparceller bestäms sedan med flödescytometri där fluorescensmärkta monoklonala antikroppar mot de båda cytokinerna används. Andelen celler som bildar IFNγ och IL-4 utgör ett mått på Th1- respektive Th2-hjälparceller.

Indikation och medicinsk bakgrund

Bestämning av T-hjälparceller som är av Th1- och Th2-typ kan användas för att karaktärisera en immunologisk reaktionstyp.

Av lymfocyter i perifert blod utgörs ca 2/3 av T-celler och av dessa ca 2/3 T-hjälparceller. Dessa T-hjälparceller uttrycker alla CD4-molekyler på sin yta, men kan indelas ytterligare efter vilka cytokiner de huvudsakligen bildar. Th1-celler bildar främst inerferon-gamma, IL-2 och TNF-alfa, medan Th2-celler huvudsakligen bildar IL-4, IL-5 och IL-13. Differentieringen av Th1-och Th2 celler styrs bl a av att aktiverade makrofager och dendritiska celler bildar cytokinet IL-12 som gör att omogna T-hjälparceller blir av Th1-typ. Den biologiska funktionen av T-hjälparceller är olika, Th1-celler är via interferon-gamma effektiva på att aktivera makrofager och att påverka B-celler så att antikroppar av IgG klass bildas. Detta är typiskt för ett immunsvar vid infektion. Th2-celler däremot påverkar via IL-4 B-celler att bilda IgE-antikroppar och också till aktivering av eosinofila granulocyter. Detta är vad som ses vid en typ I allergisk reaktion.

Litteraturreferenser

  1. Jung T, Schauer U, Heusser C, Neumann C, Rieger C: Detection of intracellular cytokines by flow cytometry. J Immunol Methods 159:197-207, 1993.
  2. Picker LJ, Singh MK, Zdraveski Z, et al: Direct demonstration of cytokine synthesis heterogeneity among human memory/effector T cells by flow cytometry. Blood 86:1408-1419, 1995.

  Skriv ut sidan 
Uppdaterad: 2008-04-16