D/L Arabinitolkvot

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:Utförs vardagar. Svar lämnas tidigast samma dag provet anländer till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Kaffefilter

Kaffefilter för arabinitolanalys
Indikation

Se "Läs mer".

Provtagning

Provtagning urin

  1. Tag ett filterpapper (alt. kaffefilter).

  2. Märk på kanten av filtret provdatum. patientens namn och födelsedata. Använd etikett.

  3. En bit av filterpapperet doppas hastigt i urinprovet, alternativt droppas c:a 20 droppar på papperet.
    Markera med penna var provet finns.

  4. Låt filterpapperet torka. Lägg filterpapperet i ett kuvert.

Vid risk för eller misstanke på djup candidainfektion bör upprepade prover tas med några dagars mellanrum.

Hos dialyspatienter som ej producerar urin kan arabinitolkvoten i serum mätas.
Provtagning serum: SST-rör, gul kork, ca 3mL.

Direkttelefon lab: 046-173257

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2014-09-21/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se