Actinomyces Odling

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Positivt svar lämnas så snart som möjligt.
Negativt svar lämnas efter 14 dagar. 
Provtagningsmaterial
eSwab rosa och blå kork - provtagningsset för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. nr
Rosa Hud, svalg, slemhinna, faeces
Odling, direktpåvisning
Flockad 24 433
Blå Nasofarynx och uretra
Odling, direktpåvisning
Tunn flockad 24 432
Blå Nasofarynx
Odling, direktpåvisning
Pediatric flockad
extra tunn
24 431
Pinnen ska INTE vara kvar i röret vid transport in till laboratoriet.
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 31685
Biopsitransportrör

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
10 mL 6 mL substrat Biopsier substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Indikation

Misstanke om aktinomykos.

Provtagning

Vävnad/biopsi - tas i biopsitransportrör alternativt sterilt plaströr.

Punktat/sekret - tas i sterilt plaströr, alternativt eSwab rosa eller blå kork.
Provtagningsinstruktion eSwab gäller för både blå och rosa kork. Pinnen ska INTE vara kvar i röret vid transport in till laboratoriet.

Begäran skrivs som fritext i anamnesrutan.

Prov bör tas innan antibiotikabehandling är påbörjad.

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar från provtagningstillfället.
Prov förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-03-27/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se