Varicella-zoster virus (VZV) Serologi (antikroppspåvisning)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Serologi 
Svarstid:
VZV IgG utförs vardagar. Förväntad svarstid 1-2 dygn från provets ankomst till laboratoriet.
VZV IgM utförs mån och ons. Förväntad svarstid 1-5 dygn från provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

- Misstanke om primär VZV-infektion (vattkoppor)
- Misstanke om reaktiverad VZV-infektion (bältros)
- Bedömning av bärarskap inför t.ex. transplantation
- Bedömning av immunitet mot vattkoppor

Provtagning

SST-gelrör (blodvolym 7 mL) ska användas. Plasma kan också användas.
Samma prov kan användas till flera olika serologiska tester.
Kontrollera att remissen är korrekt ifylld och provet märkt enligt våra anvisningar.
Prover som inte är tagna enligt våra anvisningar kan komma att avvisas.

Vid kapillärprovtagning kontaktas laboratoriet för rätt antal rör. Särskilda etiketter ska användas vid kapillär provtagning.

Provhantering, förvaring och transport

Prov i SST-gelrör (gul propp) för serologisk bestämning ska förvaras minst 30 minuter i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring.

Referensintervall

IgG:

Negativ: < 50 mIU/mL VZV IgG
Gränsvärde: ≥ 50 - ≤100 mIU/mL VZV IgG
Svagt positiv: > 100 - < 150 mIU/mL VZV IgG
Positiv: ≥ 150 mIU/mL VZV IgG

IgM:

Negativ: < 0,9 indexvärde
Gränsvärde: ≥ 0,9 - <1,0 indexvärde
Positiv: > 1,0 indexvärde

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-08-21/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se