S- 

Fluoxetin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Läkemedel 
Svarsfrekvens: 1-4 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL (glas) 5 mL Ingen 19111
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (peroralt respektive depåinjektion), dalvärde. Vid depåinjektion kan dessutom ett prov mitt i doseringsintervallet vara av intresse, toppvärde.

Provet skall tas i 5 mL glasrör utan tillsats (röd kork). Rör med tillsats är inte testade.
Lämplig serummängd är 1.0 mL, men analys utförs om serummängden är minst 0.2 mL.

Analysen utförs ej akut. I undantagsfall kan provet köras akut men då endast om kontakt tagits med Husjour Öst under kontorstid (tel: 046-173474) innan provet skickas.

Provhantering, förvaring och transport

Röret vänds 10 gånger omedelbart efter provtagningen. Låt röret stå i 30 minuter och centrifugera därefter i 10 minuter vid 2000g. Serum avskiljs och skickas.
Transport av provet skall ske i kylt eller fryst tillstånd.
Provet är hållbart i kylt tillstånd i 2 dygn och i -20 °C i 3 månader.

Referensintervall

Riktområde Fluoxetin + Norfluoxetin 410-1700 nmol/L

Övrig information

Svar lämnas även på metaboliten Norfluoxetin.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-03-27/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3, Klinisk kemi
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se