tU- 

Katekolaminer fria (KAT fria)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Special 3 
Svarstid: 2 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Provtagning

1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk med 20 mL saltsyra (6 mol/L). Förvaras i kyla.
2. Urindunken bör inte transporteras till Laboratoriet.
3. Urinvolymen mäts/vägs och anges på remissen.
4. Ett vakuumrör (5 mL) av den väl blandade dygnsvolymen skickas till laboratoriet.

Vid urinsamling flera dygn ska patienten ha en remiss/dygn. För varje dygn följer man steg 1-4 ovan.

Instruktion och kontaktuppgifter inför Urinsamling
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Urinen är hållbar 4 dygn i kyl. Vid längre förvaring/transport fryses 5 mL av den blandade och uppmätta urinen. Ingen centrifugering före transport till laboratoriet. I analysen ingår tU-Adrenalin och tU-Noradrenalin. Om tU-Dopamin önskas måste detta anges på remissen.

Referensintervall

tU-Adrenalin
0 - 1 år: < 9 nmol/d
1 - 2 år: < 13
2 - 4 år: < 22
4 - 10 år: < 37
> 10 år: < 73

tU-Noradrenalin
0 - 1år: < 55 nmol/d
1 - 2 år:9 - 93 nmol/d
2 - 4 år: 35 - 159 nmol/d
4 - 7 år: 69 - 247 nmol/d
7 - 10 år: 112 - 357 nmol/d
> 10 år: 130 - 440 nmol/d

tU-Dopamin
0 - 1 år: < 467 nmol/d
1 - 2 år: 127 - 770 nmol/d
2 - 4 år: 511 - 1429 nmol/d
> 4 år: 830 - 2200 nmol/d

Övrig information

Metoden är inte ackrediterad för Dopamin.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-01-23/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Laboratoriemedicin, Specialkemi 2
Adress
Laboratoriemedicin, Specialkemi 2
Akutgatan 8
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se