P- 

von Willebrand faktor: Ag (vWillebrandF: Ag)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Koagulationsutredning Trombos/Blödning 
Svarstid: 2 ggr/vecka 
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör 0,109M (plasma, ljusblå kork) 1,8 mL och 2,7 mL. Fylls helt och vändes minst 5 gånger direkt efter provtagningen.
Kapillärprovtagning är inte möjlig.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g eller i 10 minuter vid 3 600 x g inom 60 minuter. Plasman avskiljs och överförs till plaströr som fryses i -20 °C inom 60 minuter från provtagningstiden.

Färskt prov analyseras inom 4 timme. Prov som inte analyseras omedelbart kan förvaras upp till 1 månad vid -20 °C alternativt upp till ett år vid -70 °C.

Plasman transporteras frusen. Fryskedjan får inte brytas.

Referensintervall

Vuxna: 0,56 – 1,60 kIE/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-23/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se