B- 

Methemoglobin (MetHb)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Allmän 
Svarstid: Akut 
Provtagningsmaterial
Blodgassprutor

Information om sprutorna finns under Provtagning
Provtagning

Blodgas, liksom separat COHb och MetHb, tas arteriellt eller venöst i spruta innehållande frystorkat, balanserat heparin.
Blodgassprutan finns med eller utan kanyl, Pico 50 (för aspiration), Pico 70 (självfyllande) eller Safe Pico (med säkerhetskork för kömodul och metallkula för blandning).
All luft måste avlägsnas innan sprutan blandas.

Kapillära prover tas i hepariniserade kapillärer, Clinitubes. Clinitubes finns i glas och plast, olika volymer från 35-125 µL (för blodgasanalys krävs 100 eller 125 µL).

Minsta rekommenderade provtagningsmängd:
PICO50 sprutor 0,5 mL
PICO70 sprutor 0,3 mL
safePICO sprutor 1,0 mL
För mer information se bipacksedel.

Blodgaskapillär ska vara helt fylld.

Provhantering, förvaring och transport

Provet transporteras omgående till laboratoriet för analys inom 30 minuter. Plastkapillärer måste analyseras inom 10 minuter.
Blodgasspruta får Ej skickas i rörpost då det påverkar resultatet.

Referensintervall

< 2,0 %

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-08-14/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, EN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax
E-post Labmedicin@skane.se