P- 

Protein C (enzym)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Koagulationsutredning Trombos/Blödning 
Svarstid: 2 ggr/vecka 
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).
Fylls helt och vändes minst 5 gånger direkt efter provtagningen. Rör som inte fyllts till angiven volym analyseras ej.
Kapillärprovtagning är inte möjlig.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g eller i 10 minuter vid 3 600 x g inom 60 minuter och avskilj plasma till ett nytt tomt plaströr som fryses vid - 20 °C inom 60 minuter.

Färskt prov analyseras inom 4 timmar.
Avhällt plasma är hållbart 1 månad i frys vid -20 °C och 1 år vid -70 °C.

Plasman transporteras frusen förpackad i kolsyreis. Fryskedjan får inte brytas.

Referensintervall

Vuxna: 0,8 – 1,6 kIE/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-03-27/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se