P- 

Protein C (enzym)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Konsult 
Svarsfrekvens: 2 ggr/vecka 
Provtagningsmaterial
Citratrör 4,5 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).

Kapillärprovtagning är inte möjlig.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g inom 60 minuter eller i 10 minuter vid 3 600 x g före analys.
Färskt prov analyseras inom 4 timmar.
Prov som inte analyseras omedelbart kan förvaras upp till 1 månad vid -20 °C alternativt upp till 1 år vid -70 °C.

Plasman transporteras frusen. Fryskedjan får inte brytas.

Referensintervall

Vuxna: 0,70 – 1,50 kIE/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-02-11/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se